6721/UBND-NL3
Chi tiết văn bản
6721/UBND-NL3
V/v đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Công Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   28.11.23-Giao-Tham-muu-de-xuat-phan-bo-von-su-nghiep-CTMT-101_trancongthanh-28-11-2023_14h09p03(28.11.2023_17h16p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước