Chi tiết văn bản
1025/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát độc lập an toàn môi trường và lập Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) cho các hạng mục thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 05/05/2023
Người ký Trần Báu Hà
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD1025.signed.pdf
 Trở về trang trước