6481/UBND-VX
Chi tiết văn bản
6481/UBND-VX
V/v giao triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   cvan-giao-thuc-hien-chi-dao-cua-Bo-Giao-duc-va-Dao-tao-ve-Chuong-trinh-Y-te-truong-hoc.docx
  cvan-giao-thuc-hien-chi-dao-cua-Bo-Giao-duc-va-Dao-tao-ve-Chuong-trinh-Y-te-truong-hoc(15.11.2023_17h39p29)_signed.pdf
 Trở về trang trước