Chi tiết văn bản
2230/UBND-NC3
V/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND
Ngày ban hành 05/05/2023
Người ký Trần Công Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV2230.signed.pdf
 Trở về trang trước