6715/UBND-TH6
Chi tiết văn bản
6715/UBND-TH6
V/v giao tham mưu trả lời kiến nghị của cử tri ngành điện
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Lương Quốc Tuấn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   VB-giao-tham-muu-thuc-hien-kien-nghi-cua-cu-tri-nganh-dien-786_nguyentuanvu-28-11-2023_10h29p20.docx
  VB-giao-tham-muu-thuc-hien-kien-nghi-cua-cu-tri-nganh-dien-786_nguyentuanvu-28-11-2023_10h29p20(28.11.2023_16h36p35)_signed.pdf
 Trở về trang trước