Chi tiết văn bản
1014/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của ngành Y tế theo phương thức tập trung năm 2023 (bao gồm cả phần chưa đấu thầu thành công năm 2022)
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Lê Ngọc Châu
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD1014.signed.pdf
 Trở về trang trước