6466/UBND-NC2
Chi tiết văn bản
6466/UBND-NC2
V/v tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Võ Trọng Hải
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   VB-chi-dao-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh_nguyenhaison-08-11-2023_09h43p41.docx
  VB-chi-dao-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh_nguyenhaison-08-11-2023_09h43p41(15.11.2023_15h22p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước