Chi tiết văn bản
2204/UBND-NC3
V/v phối hợp tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV2204.signed.pdf
 Trở về trang trước