6717/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
6717/UBND-VX1
V/v giao tham mưu xử lý nội dung đề nghị của Sở Y tế
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV-giao-STC-tham-muu-xu-ly-de-nghi-cua-Y-te.docx
  CV-giao-STC-tham-muu-xu-ly-de-nghi-cua-Y-te(28.11.2023_16h39p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước