4972/UBND-NC
Chi tiết văn bản
4972/UBND-NC
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ
Ngày ban hành 14/09/2023
Người ký Trần Công Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   13.-Gop-y-Thong-tu-cua-Thanh-tra-Chinh-phu_levanhoa-14-09-2023_16h27p39.docx
  13.-Gop-y-Thong-tu-cua-Thanh-tra-Chinh-phu_levanhoa-14-09-2023_16h27p39(14.09.2023_17h00p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước