Chi tiết văn bản
982/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Xuyên
Ngày ban hành 28/04/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD982.signed.pdf
 Trở về trang trước