6473/UBND-GT
Chi tiết văn bản
6473/UBND-GT
V/v soát xét, tham mưu xử lý đề nghị của Ban QLDA Thăng Long về điều chỉnh quy mô trạm dừng nghỉ thuộc Dự án thành phần đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Trần Nguyên Thọ
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   CV-giao-tham-muu-dieu-chinh-quy-mo-tram-dung-nghi-duong-cao-toc-doan-Ham-Nghi-Vung-Ang_nguyennhuhieu-15-11-2023_16h27p34.docx
  CV-giao-tham-muu-dieu-chinh-quy-mo-tram-dung-nghi-duong-cao-toc-doan-Ham-Nghi-Vung-Ang_nguyennhuhieu-15-11-2023_16h27p34(15.11.2023_17h24p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước