Chi tiết văn bản
997/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới”
Ngày ban hành 28/04/2023
Người ký Nguyễn Hồng Lĩnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm   QD997.signed.pdf
 Trở về trang trước