6471/UBND-KT2
Chi tiết văn bản
6471/UBND-KT2
V/v báo cáo tình hình triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN
Ngày ban hành 15/11/2023
Người ký Trần Nguyên Thọ
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   11.11.23_trannguyentho-15-11-2023_15h18p16.docx
  11.11.23_trannguyentho-15-11-2023_15h18p16(15.11.2023_17h18p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước