vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


5407/UBND-VX02/10/2023UBND tỉnhV/v giao chuẩn bị và tham mưu báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo


5406/UBND-VX02/10/2023UBND tỉnhV/v giao thực hiện Đề nghị của Bộ GDĐT


5405/UBND-VX02/10/2023UBND tỉnhV/v giao tham mưu đề nghị đặt bổ sung tên đường tại thị xã Hồng Lĩnh


5404/UBND-VX02/10/2023UBND tỉnhV/v giao góp ý dự thảo Đề án


5403/UBND-VX02/10/2023UBND tỉnhV/v giao góp ý các dự thảo Thông tư


5402/UBND-NC02/10/2023UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


5397/UBND-VX02/10/2023UBND tỉnhV/v giao xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Vinh danh các tổ chức, cá nhân hỗ trợ “Quỹ Khuyến học Đất Hồng Lam”


5396/UBND-NL402/10/2023UBND tỉnhV/v giao phối hợp, làm việc với Ban Thời sự - Đài Tiếng nói Việt Nam


5389/UBND-GT02/10/2023UBND tỉnhV/v quy mô và phương án thiết kế trạm dừng nghỉ Km478+200, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

5388/UBND-GT102/10/2023UBND tỉnhVề việc đề nghị chuyển tuyến đường ven biển Hà Tĩnh (ĐT.547) thành đường Quốc lộ ven biển Hà Tĩnh


5382/UBND-NL02/10/2023UBND tỉnhV/v yêu cầu soát xét lại giá khởi điểm và bước giá bán đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền hàng năm


5379/UBND-NL02/10/2023UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường


2542/QĐ-UBND02/10/2023UBND tỉnhV/v phê duyệt kết quả đánh giá, xác định giá trị còn lại tài sản gắn liền với đất và chi phí đã đầu tư hợp pháp trên khu đất thu hồi của Công ty Hong-Lin Việt Nam Co.,LTD


2541/QĐ-UBND02/10/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa một số hạng mục tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du


2539/QĐ-UBND02/10/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng Sàn giao dịch việc làm tại thành phố Hà Tĩnh