Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 269/ TTr-UBND
Ngày ký 23/08/2019
Người ký Dương Tất Thắng
Trích yếu Về việc đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho tiểu dự án “Chuẩn bị dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (PBIIG2)” sử dụng vốn vay Quỹ PPSSF- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Kế hoạch   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

TTr269.signed.pdf 193(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .