Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 60/ KH-UBND
Ngày ký 06/03/2020
Người ký Đặng Quốc Vinh
Trích yếu Tổng kết các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Kế hoạch   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

KH60.signed.pdf 1332(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .