Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết HĐND cấp huyện
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 71/ 2009/NQ-HĐND
Ngày ký 03/07/2009
Người ký Trần Văn Bằng
Trích yếu Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2009
Cơ quan ban hành HĐND huyện Can Lộc
Phần loại Nghị quyết   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

NQ HDND huyen CL SO 71-2009.doc 45(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .