Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 317/ BC-UBND
Ngày ký 27/08/2021
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Trích yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Báo cáo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

BC317.signed.pdf 814(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .