Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 246/ BC-UBND
Ngày ký 02/08/2019
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Trích yếu Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Báo cáo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

BC246.signed.pdf 434(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .