Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 160/ BC-UBND
Ngày ký 06/06/2019
Người ký Đặng Quốc Vinh
Trích yếu Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Báo cáo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

BC160.signed.pdf 670(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .