Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 355/ BC-VPUB
Ngày ký 15/08/2021
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Trích yếu Tình hình, kết quả cập nhật, đăng tải dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Phần loại Báo cáo   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

BC355.signed.pdf 269(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .