Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon222/BC-UBND30/6/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon189/BC-UBND3/6/2021UBND tỉnh Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19
Attachment Icon172/BC-UBND19/5/2021UBND tỉnhDanh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 được lựa chọn sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2021 - 2022
Attachment Icon164/BC-UBND12/5/2021UBND tỉnhĐánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ
Attachment Icon161/BC-UBND12/5/2021UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
Attachment Icon151/BC-UBND7/5/2021UBND tỉnhkết quả thống kê đất đai năm 2020
Attachment Icon149/BC-UBND7/5/2021UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022
Attachment Icon145/BC-UBND4/5/2021UBND tỉnhKế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Attachment Icon117/BC-UBND16/4/2021UBND tỉnh Tổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon114/BC-UBND16/4/2021UBND tỉnhTổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon104/BC-UBND7/4/2021UBND tỉnhXin ý kiến xử lý một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân ở tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh và Công ty TNHH 1-9
Attachment Icon94/BC-UBND2/4/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon81/BC-UBND19/3/2021UBND tỉnhGiải trình, làm rõ và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Vũ Quang
Attachment Icon65/BC-UBND10/3/2021UBND tỉnhKết quả rà soát giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học
Attachment Icon35/BC-UBND8/2/2021UBND tỉnhCông tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon34/BC-UBND3/2/2021UBND tỉnhTổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020
Attachment Icon27/BC-UBND29/1/2021UBND tỉnhCông tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Attachment Icon6/BC-BCĐ26/1/2021UBND tỉnhKết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Attachment Icon1/BC-UBND2/1/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon502/BC-UBND28/12/2020UBND tỉnhTình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ năm 2020
Attachment Icon411/BC-UBND12/11/2020UBND tỉnhTình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Attachment Icon398/BC-UBND4/11/2020UBND tỉnhBáo cáo rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc
Attachment Icon374/BC-UBND9/10/2020UBND tỉnhQuy hoạch phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050
Attachment Icon373/BC-UBND8/10/2020UBND tỉnhBáo cáo Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020
Attachment Icon6667/BC-UBND5/10/2020UBND tỉnhTiếp thu, giải trình về hoàn thiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon361/BC-UBND29/9/2020UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon396/BC-UBND22/9/2020Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Attachment Icon335/BC-UBND11/9/2020UBND tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon324/BC-UBND1/9/2020UBND tỉnh Kết quả chỉ đạo thực hiện các cam kết khắc phục tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn
Attachment Icon319/BC-UBND26/8/2020UBND tỉnhTổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .