Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon396/BC-UBND22/9/2020Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Attachment Icon335/BC-UBND11/9/2020UBND tỉnh Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon324/BC-UBND1/9/2020UBND tỉnh Kết quả chỉ đạo thực hiện các cam kết khắc phục tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới đối với các đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn
Attachment Icon319/BC-UBND26/8/2020UBND tỉnhTổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
Attachment Icon291/BC-UBND31/7/2020UBND tỉnhTổng kết thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon283/BC-UBND23/7/2020UBND tỉnhTiếp thu, giải trình hồ sơ đề nghị công nhận huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon280/BC-UBND17/7/2020UBND tỉnhCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon277/BC-UBND13/7/2020UBND tỉnh Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025
Attachment Icon255/BC-UBND6/7/2020UBND tỉnhBáo cáo tiếp thu, giải trình hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon234/BC-UBND29/6/2020UBND tỉnhTổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
Attachment Icon221/BC-UBND22/6/2020UBND tỉnhBáo cáo tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020
Attachment Icon191/BC-UBND1/6/2020UBND tỉnhKết quả công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon186/BC-UBND28/5/2020UBND tỉnhV/v thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Đức Thọ năm 2020
Attachment Icon185/BC-UBND28/5/2020UBND tỉnhV/v thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Thạch Hà năm 2020
Attachment Icon179/BC-UBND25/5/2020UBND tỉnhTổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon171/BC-UBND15/5/2020UBND tỉnhKết quả thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon168/BC-UBND13/5/2020UBND tỉnhTổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
Attachment Icon165/BC-UBND8/5/2020UBND tỉnhThuyết minh đánh giá tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon163/BC-UBND8/5/2020UBND tỉnhXây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon158/BC-UBND5/5/2020UBND tỉnhKết quả phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon154/BC-UBND28/4/2020UBND tỉnhTổng kết kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo
Attachment Icon143/BC-UBND17/4/2020UBND tỉnhTình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình,sách giáo khoa giáo dục phổ thông - Giai đoạn 2015-2020
Attachment Icon118/BC-UBND1/4/2020UBND tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2020
Attachment Icon2/BC-UBND2/1/2020UBND tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon463/BC-UBND24/12/2019UBND tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
Attachment Icon390/BC-UBND19/11/2019UBND tỉnhBáo cáo tình hình học sinh người dân tộc thiểu số cấp THCS bỏ học
Attachment Icon340/BC-UBND4/10/2019UBND tỉnhTiếp thu, giải trình hồ sơ đề nghị công nhậnthành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Attachment Icon335/BC-UBND1/10/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quý III năm 2019
Attachment Icon331/BC-UBND30/9/2019UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon323/BC-UBND26/9/2019UBND tỉnhTổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho thành phố Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .