Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon118/BC-UBND1/4/2020UBND tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2020
Attachment Icon2/BC-UBND2/1/2020UBND tỉnh Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon463/BC-UBND24/12/2019UBND tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019
Attachment Icon390/BC-UBND19/11/2019UBND tỉnhBáo cáo tình hình học sinh người dân tộc thiểu số cấp THCS bỏ học
Attachment Icon340/BC-UBND4/10/2019UBND tỉnhTiếp thu, giải trình hồ sơ đề nghị công nhậnthành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Attachment Icon335/BC-UBND1/10/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quý III năm 2019
Attachment Icon331/BC-UBND30/9/2019UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon323/BC-UBND26/9/2019UBND tỉnhTổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon282/BC-UBND30/8/2019UBND tỉnh Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII về lĩnh vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon246/BC-UBND2/8/2019UBND tỉnhTổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn các ĐVHC cấp xã thực hiện sắp xếp của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021
Attachment Icon238/BC-UBND30/7/2019UBND tỉnhTình hình kinh tế - xã hội, chất lượng dân số dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên và bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh huyện Hương Khê
Attachment Icon218/BC-UBND11/7/2019UBND tỉnhBáo cáo kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu CT 135 năm 2018
Attachment Icon196/BC-UBND4/7/2019UBND tỉnhCông tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
Attachment Icon181/BC-UBND28/6/2019UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon179/BC-UBND27/6/2019UBND tỉnhKết quả công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2019
Attachment Icon177/BC-UBND26/6/2019UBND tỉnh Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quý II năm 2019
Attachment Icon175/BC-UBND21/6/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon162/BC-UBND11/6/2019UBND tỉnh Kết quả thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Attachment Icon160/BC-UBND6/6/2019UBND tỉnhTổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm Y tế trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon139/BC-UBND22/5/2019UBND tỉnh Cải cách hành chính giai đoạn 2015-2018(Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát CCHC của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Attachment Icon124/BC-UBND7/5/2019UBND tỉnhTổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2019 và rà soát điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
Attachment Icon121/BC-UBND4/5/2019UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng theo quy định tại Quyết định số 118-TTg ngày 27/02/1996, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007, Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon118/BC-UBND3/5/2019UBND tỉnhKết quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dan tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon92/BC-UBND4/4/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến phân luồng sau giáo dục trung học cơ sở tại vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2010-2018
Attachment Icon85/BC-UBND29/3/2019UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon231/BC-VP28/3/2019UBND tỉnhTổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc
Attachment Icon82/BC-UBND28/3/2019UBND tỉnhTình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2019
Attachment Icon77/BC-UBND22/3/2019UBND tỉnhKết quả thực hiện Luật Trẻ em năm 2017-2018
Attachment Icon75/BC-UBND20/3/2019UBND tỉnhKết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kỳ 2014-2018
Attachment Icon55/BC-UBND6/3/2019UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .