Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon167/BC-UBND16/6/2011UBND tỉnhBáo cáo UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa XVI ngày 21-22/6/2011
Attachment Icon263/BC-UBND12/9/2011UBND tỉnhTổng kết tình hình hoạt động Khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon269/BC-UBND14/9/2011UBND tỉnhTình hình thực hiện các Chỉ thị số:18/2008/CT-TTg, 26/2008/CT-TTg, 29/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản VLXD trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon282/BC-UBND23/9/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 19/9 đến ngày 23/9/2011)
Attachment Icon313/BC-UBND14/10/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2011)
Attachment Icon314/BC-UBND17/10/2011UBND tỉnhTình hình thiệt hại và đề xuất kiến nghị khắc phục hậu quả bão số 4 số 6 trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon322/BC-UBND21/10/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2011)
Attachment Icon328/BC-UBND26/10/2011UBND tỉnhKết quả triển khai các dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương
Attachment Icon340/BC-UBND7/11/2011UBND tỉnhKết quả hợp tác sau Hội nghị cấp cao lần thứ XIV các tình ba nước Việt Nam - Lao - Thái Lan có sử dụng đường 8, đường 12 (Báo cáo tại Hội nghị Trù bị lần thức XV)
Attachment Icon344/BC-UBND8/11/2011UBND tỉnhTình hình kinh tế - xã hội; định hướng, mục tiêu và giải pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh giai đọn 2011-2015
Attachment Icon345/BC-UBND10/11/2011UBND tỉnhKhái quát tình hình kinh tế - xã hội và kết quả công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2011
Attachment Icon351/BC-UBND15/11/2011UBND tỉnhTóm tắt Tình hình KT-XH và các dự án đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon357/BC-UBND18/11/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2011)
Attachment Icon366/BC-UBND25/11/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2011)
Attachment Icon373/BC-UBND30/11/2011UBND tỉnhĐánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, 11/NQ-CP và dự kiến các giải pháp thực hiện Kế hoạch 2012
Attachment Icon372/BC-UBND30/11/2011UBND tỉnhTình hình triển khai thực hiện Đề án "Những giải pháp nâng cáo chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế" năm 2011
Attachment Icon374/BC-UBND1/12/2011UBND tỉnhTổng kết công tác Dân tộc năm 2011
Attachment Icon377/BC-UBND2/12/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 28/11 đến ngày 2/12/2011)
Attachment Icon390/BC-UBND7/12/2011UBND tỉnhVề tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Hà Tĩnh trong Quý 4 năm 2011
Attachment Icon392/BC-UBND7/12/2011UBND tỉnhBáo cáo công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện
Attachment Icon402/BC-UBND9/12/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 05/12 đến ngày 09/12/2011)
Attachment Icon410/BC-UBND16/12/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2011)
Attachment Icon418/BC-UBND23/12/2011UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2011)
Attachment Icon11/BC-UBND13/1/2012UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác
(từ ngày 09/01 đến ngày 13/01/2012)
Attachment Icon9/BC-UBND13/1/2012UBND tỉnhTổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2011
Attachment Icon17/BC-UBND20/1/2012UBND tỉnhTổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Attachment Icon15/BC-UBND20/1/2012UBND tỉnhBáo cáo tình hình công tác (từ ngày 16/01 đến ngày 20/01/2012)
Attachment Icon16/UBND-TH26/1/2012UBND tỉnhBáo cáo tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán nhân thìn, năm 2012
Attachment Icon21/BC-UBND30/1/2012UBND tỉnhBáo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên Đán nhâm Thìn, năm 2012 (Báo cáo đến hết ngày 29/01/2012)
Attachment Icon22/BC-UBND31/1/2012UBND tỉnhTình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2011

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .