Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Báo cáo
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon218/BC-UBND21/6/2022UBND tỉnhNội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn qua Km52+3,4-Km75+850 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình cải tạo và nâng cấp QL8A đoạn Km37-Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon212/BC-UBND16/6/2022UBND tỉnhTổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ trong tình hình mới
Attachment Icon208/BC-UBND15/6/2022UBND tỉnhKết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Attachment Icon190/BC-UBND3/6/2022UBND tỉnhKế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
Attachment Icon184/BC-UBND24/5/2022UBND tỉnh Kết quả thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Attachment Icon164/BC-UBND10/5/2022UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách, pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Attachment Icon142/BC-UBND27/4/2022UBND tỉnhCông tác thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng
Attachment Icon103/BC-UBND8/4/2022UBND tỉnhTiếp thu, giải trình và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hương Sơn
Attachment Icon90/BC-UBND4/4/2022UBND tỉnhNội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (công trình hồ Rào Trổ và đập đang Lạc Tiến)
Attachment Icon62/BC-UBND16/3/2022UBND tỉnhViệc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định
Attachment Icon34/BC-UBND11/2/2022UBND tỉnh Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Attachment Icon8/BC-UBND13/1/2022UBND tỉnh Tiếp thu, giải trình, làm rõ và giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hương Sơn
Attachment Icon6/BC-UBND13/1/2022UBND tỉnh Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon2/BC-UBND5/1/2022UBND tỉnhV/v thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon529/BC-UBND31/12/2021UBND tỉnh Kết quả công tác đối ngoại năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Attachment Icon526/BC-UBND29/12/2021UBND tỉnhTổng kết 7 năm (2014-2021) thực hiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon469/BC-UBND6/12/2021UBND tỉnhTổng hợp ý kiến góp ý Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon468/BC-UBND6/12/2021UBND tỉnhVề việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Attachment Icon448/BC-UBND27/11/2021UBND tỉnhKết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC,đấu tranh PCTN năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Attachment Icon438/BC-UBND19/11/2021UBND tỉnh Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Attachment Icon428/BC-UBND12/11/2021UBND tỉnh Diễn biến và công tác ứng phó mưa, lũ; tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra từ ngày 15/10 đến 18/10/2021
Attachment Icon399/BC-UBND25/10/2021UBND tỉnhTổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Attachment Icon379/BC-UBND13/10/2021UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Attachment Icon364/BC-UBND5/10/2021UBND tỉnh Kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Attachment Icon361/BC-UBND30/9/2021UBND tỉnhTình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý 3, phương hướng nhiệm vụ Quý 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon198/BC-BCĐ30/9/2021UBND tỉnh Tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”
Attachment Icon340/BC-UBND20/9/2021UBND tỉnh Công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia
Attachment Icon334/BC-UBND9/9/2021UBND tỉnh Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 của Quốc hội Khóa XIV
Attachment Icon319/BC-UBND30/8/2021UBND tỉnhNội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cấp nước Khu Kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh (công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến)
Attachment Icon317/BC-UBND27/8/2021UBND tỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Tĩnh năm 2022

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .