Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnCông báo
 
               
Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon479/QĐ-UBND17/3/2009UBND huyệnV/v ban hành quy chế công tác Văn thư và lưu trữ cơ quan UBND huyện
Attachment Icon22/2011/QĐ-UBND27/7/2011UBND tỉnhQuyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon21/2011/QĐ-UBND27/7/2011UBND tỉnhQuyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon23/2011/QĐ-UBND4/8/2011UBND tỉnhQuyết định về việc quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon24/2011/QĐ-UBND9/8/2011UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyết khích phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2015
Attachment Icon25/2011/QĐ-UBND24/8/2011UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạp pháp luật trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon26/2011/QĐ-UBND29/8/2011UBND tỉnhQuyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon27/2011/QĐ-UBND6/9/2011UBND tỉnhQuyết định ban hành Quy chế "Thi đua, Khen thưởng"
Attachment Icon28/2011/QĐ-UBND9/9/2011UBND tỉnhQuyết định ban hành Quy định một số nội dung về công tác phòng, chống - giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3125/QĐ-UBND26/9/2011UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Attachment Icon29/2011/QĐ-UBND27/9/2011UBND tỉnhV/v ban hành Quy định một số chính sách đối với Trường Đại học Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon30/2011/QĐ-UBND29/9/2011UBND tỉnhBan hành Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3181/QĐ-UBND29/9/2011UBDN tỉnhVề việc công bố Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2011/QĐ-UBND29/9/2011UBND tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 20/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3269/QĐ-UBND7/10/2011UBND tỉnhV/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013
Attachment Icon3341/QĐ-UBND14/10/2011UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Du năm 2011
Attachment Icon3348/QĐ-UBND14/10/2011UBND tỉnhV/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015
Attachment Icon3353/QĐ-UBND17/10/2011UBND tỉnhPhê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang năm 2011
Attachment Icon3350/QĐ-UBND17/10/2011UBND tỉnhV/v phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng công chức hành chính năm 2011
Attachment Icon3360/QĐ-UBND18/10/2011UBND tỉnhV/v thành lập Tổ công tác tham mưu thu hồi đất, rừng của Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Hà Tĩnh giao cho địa phương, đơn vị quản lý và chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc giao khoán đất, rừng cho các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng
Attachment Icon3371/QĐ-UBND19/10/2011UBND tỉnhV/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh
Attachment Icon3385/QĐ-UBND20/10/2011UBND tỉnhV/v công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon32/2011/QĐ-UBND26/10/2011UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp về việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon33/2011/QĐ-UBND3/11/2011UBND tỉnhBan hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/2011/QĐ-UBND4/11/2011UBND tỉnhVề việc ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon35/2011/QĐ-UBND23/11/2011UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì đường giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3771/QĐ-UBND29/11/2011UBND tỉnhV/v đổi tên Trạm Kiểm soát liên hợp Nước Sốt thành trạm Kiểm soát liên hợp Cầu Kè - Quốc lộ 8 A
Attachment Icon36/2011/QĐ-UBND29/11/2011UBND tỉnhBan hành kế hoạch phổ biến, giao dục pháp luật năm 2012
Attachment Icon27/CT-UBND16/12/2011UBND tỉnhV/v tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh
Attachment Icon16/2011/NQ-HĐND16/12/2011HĐND tỉnhVề thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .