Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2438/UBND-NC316/5/2023UBND tỉnhV/v tự kiểm tra, rà soát xử lý văn bản thuộc Chuyên đề
Attachment Icon2437/UBND-NC316/5/2023UBND tỉnh V/v giao tham mưu triển khai Nghị quyết của Chính phủ
Attachment Icon2436/UBND-NC316/5/2023UBND tỉnh V/v góp ý dự thảo Nghị định
Attachment Icon2430/UBND-KT16/5/2023UBND tỉnh V/v báo cáo bổ sung một số nội dung liên quan đến đề xuất sử dụng vốn dư dự án BIIG2 Hà Tĩnh
Attachment Icon2428/UBND-VX216/5/2023UBND tỉnh V/v ủy quyền và giao góp ý dự thảo hồ sơ Đề án Phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao độn
Attachment Icon2419/UBND-NL16/5/2023UBND tỉnhV/v gia hạn hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án: Tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng cấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2401/UBND-NL15/5/2023UBND tỉnhV/v hướng dẫn UBND huyện Cẩm Xuyên thực hiện xác định giá đất cụ thể
Attachment Icon2400/UBND-NL15/5/2023UBND tỉnh V/v bổ sung quy hoạch đất an ninh đối với hai vị trí đất tại phường Thạch Quý và xã Đồng Môn
Attachment Icon2399/UBND-NL15/5/2023UBND tỉnh V/v hướng dẫn, trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp
Attachment Icon2397/UBND-NL15/5/2023UBND tỉnh V/v hướng dẫn quản lý, bố trí sử dụng quỹ đất sạch do UBND cấp xã quản lý
Attachment Icon2390/UBND-NC315/5/2023UBND tỉnhV/v thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Attachment Icon2386/UBND-NC315/5/2023UBND tỉnhV/v Tổ chức AHF/Hoa Kỳ đề nghị chuyển đổi Giấy đăng ký
Attachment Icon2385/UBND-NC315/5/2023UBND tỉnh V/v báo cáo thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính
Attachment Icon2383/UBND-NC215/5/2023UBND tỉnhV/v rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức trách công vụ
Attachment Icon2361/UBND-VX212/5/2023UBND tỉnhV/v giao triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ LĐ-TB&XH
Attachment Icon2237/UBND-NC35/5/2023UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư
Attachment Icon2231/UBND-VX25/5/2023UBND tỉnh V/v giao thực hiện Báo cáo số 1867/BC-BNV
Attachment Icon2230/UBND-NC35/5/2023UBND tỉnhV/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND
Attachment Icon2226/UBND-KT5/5/2023UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh
Attachment Icon2225/UBND-VX25/5/2023UBND tỉnhV/v ủy quyền và giao thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN
Attachment Icon2222/UBND-KT15/5/2023UBND tỉnhV/v đề xuất dự án đầu tư và một số nội dung liên quan đến CCN Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon2219/UBND-GT5/5/2023UBND tỉnh V/v chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng, gói thầu số 08.XL, Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2204/UBND-NC34/5/2023UBND tỉnhV/v phối hợp tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại
Attachment Icon2196/UBND-VX14/5/2023UBND tỉnh V/v góp ý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)
2193/UBND-TH31/5/2023UBND tỉnh V/v thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban cán sự đảng UBND tỉnh
Attachment Icon2190/UBND-NC328/4/2023UBND tỉnh V/v Tổ chức GIBTK/Hoa Kỳ đề nghị chuyển đổi Giấy đăng ký
Attachment Icon2188/UBND-NC228/4/2023UBND tỉnhV/v giao rà soát, hoàn thiện Danh mục cơ quan, tổ chức hành chính, sự nghiệp
Attachment Icon2187/UBND-NC228/4/2023UBND tỉnhV/v giao chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra
Attachment Icon2183/UBND-VX28/4/2023UBND tỉnh V/v phối hợp, hỗ trợ quảng bá du lịch
2176/UBND-NL428/4/2023UBND tỉnhV/v triển khai nội dung liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái theo quy định của Luật Lâm nghiệp

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .