Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon144/UBND-XD10/1/2023UBND tỉnhV/v tham mưu điều chỉnh quy hoạch mở rộng Trường Chính trị Trần Phú
Attachment Icon134/UBND-KT110/1/2023UBND tỉnhV/v góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Attachment Icon133/UBND-KT110/1/2023UBND tỉnh V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ thủ tục khấu trừ tiền thuê đất
Attachment Icon131/UBND-NC310/1/2023UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin, số liệu tình hình mua bán người
Attachment Icon129/UBND-NC210/1/2023UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Attachment Icon123/UBND-VX210/1/2023UBND tỉnh V/v giao kiểm tra, soát xét, tham mưu xử lý đề nghị của BTT UBMTTQ tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động
Attachment Icon122/UBND-VX210/1/2023UBND tỉnh V/v giao tham mưu xử lý đề nghị của Sở LĐ-TB&XH
Attachment Icon121/UBND-VX210/1/2023UBND tỉnh V/v giao thực hiện Văn bản số 3865/BKHCN-KHTC
Attachment Icon118/UBND-NC10/1/2023UBND tỉnhV/v tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Attachment Icon115/UBND-NL9/1/2023UBND tỉnhV/v góp ý Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Attachment Icon114/UBND-NL9/1/2023UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc từ năm 2023
Attachment Icon112/UBND-NL9/1/2023UBND tỉnhV/v tham mưu xử lý kiến nghị của UBND huyện Can Lộc
Attachment Icon110/UBND-NL9/1/2023UBND tỉnhV/v hướng dẫn xử lý kiến nghị của UBND huyện Vũ Quang
Attachment Icon109/UBND-NC29/1/2023UBND tỉnh V/v tham mưu đề xuất của Sở Giao thông vận tải
Attachment Icon104/UBND-NC39/1/2023UBND tỉnh V/v Tổ chức WVI/Mỹ đề nghị gia hạn Giấy đăng ký
Attachment Icon101/UBND-NC39/1/2023UBND tỉnh V/v giao báo cáo về tổ chức, hoạt động thanh tra
Attachment Icon98/UBND-NL49/1/2023UBND tỉnh V/v hướng dẫn, trả lời nhà đầu tư
Attachment Icon93/UBND-KT19/1/2023UBND tỉnh V/v rà soát các dự án thuộc đối tượng hỗ trợ theo chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Attachment Icon91/UBND-NL39/1/2023UBND tỉnh V/v tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trước mắt, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần 4
Attachment Icon81/UBND-VX26/1/2023UBND tỉnhV/v xây dựng định mức KTKT đào tạo nghề
Attachment Icon80/UBND-VX26/1/2023UBND tỉnh V/v giao tham mưu triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Attachment Icon76/UBND-NL6/1/2023UBND tỉnhV/v kiểm tra, rà soát lại Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon68/UBND-VX26/1/2023UBND tỉnh V/v ủy quyền và giao thực hiện các yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH
Attachment Icon61/UBND-GT15/1/2023UBND tỉnhV/v Cử cán bộ tham dự đoàn chuyên viên chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Attachment Icon60/UBND-VX25/1/2023UBND tỉnh V/v đảm bảo an ninh công nhân
Attachment Icon55/UBND-VX25/1/2023UBND tỉnhV/v giao tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW
Attachment Icon54/UBND-VX25/1/2023UBND tỉnh V/v ủy quyền và giao thực hiện các yêu cầu của Bộ KH&CN
Attachment Icon45/UBND-XD4/1/2023UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Quy hoạch đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất nội dung tích hợp vào Quy hoạch
Attachment Icon41/UBND-VX24/1/2023UBND tỉnhV/v giao kiểm tra, tham mưu xử lý đề nghị của Hội CCB tỉnh
Attachment Icon40/UBND-VX24/1/2023UBND tỉnhV/v giao kiểm tra, xem xét, tham mưu xử lý đề nghị cấp bù kinh phí miễn giảm học phí cho Trường Cao đẳng Nguyễn Du

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .