Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2161/UBND-NL27/4/2020UBND tỉnhV/v góp ý vào dự thảo Văn kiện Dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam do WWF tài trợ
Attachment Icon2160/UBND-NL27/4/2020UBND tỉnhV/v lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt
Attachment Icon2159/UBND-NL37/4/2020UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất của Bộ Tài chính
Attachment Icon2157/UBND-PC7/4/2020UBND tỉnh V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch của Bộ Nội vụ về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
Attachment Icon2156/UBND-NC16/4/2020UBND tỉnhV/v điều chỉnh ngạch công chức tối thiểu đối với vị trí việc làm Phó Giám đốc Sở (hoặc tương đương)
Attachment Icon2150/UBND-VX6/4/2020UBND tỉnhV/v giao nghiên cứu, tham mưu đề xuất của Công ty Cổ phần công nghệ cao AI Việt Nam
Attachment Icon2149/UBND-VX6/4/2020UBND tỉnhV/v giao rà soát điều chỉnh danh mục Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên
Attachment Icon2142/UBND-GT6/4/2020UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí xây dựng đền Thành Hoàng làng của thôn 2&3 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon2141/UBND-NC16/4/2020UBND tỉnhV/v thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 (VB này thay thế Văn bản số 2121/UBND-NC1 ngày 05/4/2020)
Attachment Icon2140/UBND-VX16/4/2020UBND tỉnh V/v phương án chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng
Attachment Icon2139/UBND-XD16/4/2020UBND tỉnh V/v điều chỉnh nguồn vốn thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa năm 2019
Attachment Icon2138/UBND-XD16/4/2020UBND tỉnhV/v xem xét, tham mưu về đề xuất của Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh
Attachment Icon2137/UBND-XD16/4/2020UBND tỉnhV/v xem xét, tham mưu về đề xuất của Trường Đại học Hà Tĩnh
Attachment Icon2136/UBND-XD16/4/2020UBND tỉnhV/v xem xét, tham mưu về đề xuất của UBND huyện Hương Sơn
Attachment Icon2133/UBND-NL16/4/2020UBND tỉnhV/v tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU
Attachment Icon2132/UBND-NL16/4/2020UBND tỉnhV/v xử lý kiến nghị của Ban QLDA ĐTXDCT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachment Icon2131/UBND-NL16/4/2020UBND tỉnhV/v xin ý kiến về thu hồi khoáng sản dôi dư quá trình thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon2130/UBND-NL16/4/2020UBND tỉnhV/v rà soát dự toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và kế hoạch SXKD các công ty
Attachment Icon2122/UBND-GT16/4/2020UBND tỉnhV/v hỗ trợ kinh phí lập bổ sung tuyến QL 8C, QL281 vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam
Attachment Icon2119/UBND-VX15/4/2020UBND tỉnhV/v tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn
Attachment Icon2110/UBND-GT13/4/2020UBND tỉnhXử lý tái lấn chiếm và giải tỏa công trình trong phạm vi GPMB Dự án nâng cấp, mở rộng QL15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến QL1 (lần 2)
Attachment Icon2109/UBND-GT13/4/2020UBND tỉnhTăng cường bảo đảm trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt
Attachment Icon2107/UBND-GT13/4/2020UBND tỉnhTăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy
Attachment Icon2106/UBND-VX13/4/2020UBND tỉnhV/v giao tham mưu xử lý nội dung đề xuất của Hội Người cao tuổi tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp
Attachment Icon2105/UBND-VX13/4/2020UBND tỉnhV/v giao thực hiện nội dung Văn bản số 1134/LĐTBXH-SASSP ngày 31/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Attachment Icon2099/UBND-VX13/4/2020UBND tỉnhV/v giao thực hiện Văn bản số 1292/BVHTTDL-TCDL ngày 30/3/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Attachment Icon2098/UBND-VX3/4/2020UBND tỉnhV/v cử đại diện tham gia Hội đồng trường Trường Đại học Hà Tĩnh
Attachment Icon2097/UBND-VX3/4/2020UBND tỉnh V/v cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, chuyên gia
Attachment Icon2096/UBND-VX3/4/2020UBND tỉnhV/v giao thực hiện kế hoạch Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
Attachment Icon2095/UBND-NC3/4/2020UBND tỉnhV/v triển khai Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .