Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon7042/UBND-GT22/10/2021UBND tỉnh V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường nối QL1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7039/UBND-NC22/10/2021UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản
Attachment Icon7037/UBND-VX222/10/2021UBND tỉnh V/v giao báo cáo công tác người cao tuổi năm 2021, kế hoạch thực hiện năm 2020
Attachment Icon7024/UBND-VX121/10/2021UBND tỉnh V/v cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc
Attachment Icon7021/UBND-NL21/10/2021UBND tỉnh V/v ủy quyền họp trực tuyến với Bộ NNPTNT
Attachment Icon7018/UBND-XD21/10/2021UBND tỉnh V/v tham mưu trình HĐND tỉnh cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon7017/UBND-VX21/10/2021UBND tỉnh V/v giao thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT
Attachment Icon7015/UBND-NC21/10/2021UBND tỉnh V/v lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh phê duyệt Đề án “Bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026”
Attachment Icon7012/UBND-GT121/10/2021UBND tỉnhV/v ban hành giá sản phẩm nạo vét tận thu từ Dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm tại vùng biển Cửa Hội
Attachment Icon7011/UBND-NL321/10/2021UBND tỉnh V/v đề xuất danh mục đường giao thông đến trung tâm xã, liên xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2030
Attachment Icon7009/UBND-VX221/10/2021UBND tỉnhV/v giao góp ý dự thảo Tờ trình, Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Attachment Icon7008/UBND-VX21/10/2021UBND tỉnhV/v giao tham mưu phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Attachment Icon7007/UBND-VX21/10/2021UBND tỉnh V/v kinh phí thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên
Attachment Icon7004/UBND-VX120/10/2021UBND tỉnh V/v giao tham mưu thực hiện nội dung tại Văn bản số 11598/BTC-NSNN ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính
Attachment Icon7002/UBND-VX120/10/2021UBND tỉnhV/v giao tiếp nhận, bàn giao tro cốt công dân tử vong do dịch bệnh COVID-19
Attachment Icon7001/UBND-VX20/10/2021UBND tỉnh V/v đề nghị xếp hạng di tích LSVH cấp Quốc gia
Attachment Icon6999/UBND-XD20/10/2021UBND tỉnh V/v điều chỉnh hợp đồng dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ
Attachment Icon6998/UBND-KT20/10/2021UBND tỉnh V/v hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các Dự án
Attachment Icon6993/UBND-VX120/10/2021UBND tỉnh V/v quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19"
Attachment Icon6992/UBND-VX220/10/2021UBND tỉnh Vv giao góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức KTKT trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Attachment Icon6988/UBND-NL20/10/2021UBND tỉnhV/v giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng hoá chất phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản
Attachment Icon6987/UBND-VX20/10/2021UBND tỉnhV/v báo cáo tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao phục vụ triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon6986/UBND-NL220/10/2021UBND tỉnhV/v kiểm tra, hướng dẫn, trả lời kiến nghị của UBND huyện Lộc Hà
Attachment Icon6983/UBND-VX220/10/2021UBND tỉnhV/v giao tham mưu thực hiện Công điện số 7548/CĐ-VPCP
Attachment Icon6982/UBND-VX220/10/2021UBND tỉnh V/v giao báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP
Attachment Icon6981/UBND-TH120/10/2021UBND tỉnh V/v soát xét cụ thể các nội dung đăng ký các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
Attachment Icon6980/UBND-NL220/10/2021UBND tỉnh V/v xây dựng, trình ban hành văn bản quy định thu phí thẩm định cấp giấy phép môi trường
Attachment Icon6979/UBND-NL220/10/2021UBND tỉnhV/v góp ý Dự thảo Đề án tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh
Attachment Icon6968/UBND-NC19/10/2021UBND tỉnh V/v chỉ đạo điều tra đối với hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan Nhà nước
Attachment Icon6965/UBND-NL219/10/2021UBND tỉnhV/v hoàn thiện văn bản chỉ đạo thực hiện phá bờ thửa nhỏ, tạo ô thửa lớn gắn với dồn điền, đổi thửa và tiến tới tập trung, tích tụ ruộng đất

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .