Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Công văn
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon5174/UBND-NC14/8/2020UBND tỉnh V/v Sở Giao thông Vận tải đề nghị công bố văn bản hết hiệu lực
Attachment Icon5172/UBND-TH24/8/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 219/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh
Attachment Icon5154/UBND-TH13/8/2020UBND tỉnhV/v cung cấp tài liệu và báo cáo các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước
Attachment Icon5153/UBND-NL13/8/2020UBND tỉnhV/v thực hiện Kết luận của Tổng cục trưởng TCTL tại Hội nghị Quản lý an toàn đập, hồ chứa và thực hiện dự án WB
Attachment Icon5152/UBND-NL13/8/2020UBND tỉnhV/v mở đợt cao điểm phòng, ngừa, đấu tranh với khai thác khoáng sản phép trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon5151/UBND-NL23/8/2020UBND tỉnhV/v kiểm tra, xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Hợp tác đầu tư Việt Trung
Attachment Icon5150/UBND-VX3/8/2020UBND tỉnhV/v giao tham mưu Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
Attachment Icon5149/UBND-VX3/8/2020UBND tỉnhV/v giao phối hợp, giúp đỡ Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội
Attachment Icon5147/UBND-GT13/8/2020UBND tỉnhV/v bổ sung khối lượng và gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp Dự án đầu tư đường vào trung tâm các xã Thạch Trung - Thạch Hạ
Attachment Icon5146/UBND-GT13/8/2020UBND tỉnhV/v bổ sung một số hạng mục các dự án xây dựng hạ tầng tái định cư tại xã Đức Vĩnh và xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ
Attachment Icon5145/UBND-TH13/8/2020UBND tỉnh V/v hoàn chỉnh dự thảo phương án kế hoạch phân bổ vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025
Attachment Icon5135/UBND-GT13/8/2020UBND tỉnh V/v quyết toán tiểu dự án GPMB của Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt
Attachment Icon5134/UBND-NC13/8/2020UBND tỉnh V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon5130/UBND-NC3/8/2020UBND tỉnh V/v tham mưu việc bán chiếc tàu vô chủ trôi dạt vào vùng biển xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon5129/UBND-VX3/8/2020UBND tỉnhV/v báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại giai đoạn 2015-2020
Attachment Icon5128/UBND-TH13/8/2020UBND tỉnh V/v xin ý kiến ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh
Attachment Icon5127/UBND-NC3/8/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Attachment Icon5126/UBND-NC3/8/2020UBND tỉnhV/v góp ý vào dự thảo Đề án của Chính phủ
Attachment Icon5125/UBND-NC3/8/2020UBND tỉnhV/v tham mưu công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Attachment Icon5124/UBND-NC3/8/2020UBND tỉnh V/v góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ACTIP
Attachment Icon5123/UBND-NC3/8/2020UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Attachment Icon5122/UBND-VX13/8/2020UBND tỉnhV/v vận chuyển lưu học sinh Lào hoàn thành thời hạn cách ly y tế về các trường
Attachment Icon5121/UBND-GT3/8/2020UBND tỉnhV/v giao đơn vị nhận, quản lý sử dụng công trình, hạng mục Công trình hoàn thành trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon5104/UBND-XD3/8/2020UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - giai đoạn 1
Attachment Icon5985/UBND-VX131/7/2020UBND tỉnhV/v giao tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra
Attachment Icon5100/UBND-NL31/7/2020UBND tỉnhV/v điều chỉnh tiến độ Dự án Trang trại chăn nuôi giống lợn tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon5099/UBND-NL31/7/2020UBND tỉnhV/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân những năm tiếp theo
Attachment Icon5098/UBND-NL31/7/2020UBND tỉnhV/v hướng dẫn tổ chức sản xuất và chỉ đạo hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC - Hà Tĩnh
Attachment Icon5089/UBND-VX31/7/2020UBND tỉnh V/v giao tham mưu chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Attachment Icon5084/UBND-VX131/7/2020UBND tỉnhV/v giao tham mưu lựa chọn phương án xây dựng nhà chăm sóc, nuôi dưỡng chất lượng cao

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .