Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon100/GM-UBND8/4/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid - 19
Attachment Icon99/GM-UBND5/4/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc
Attachment Icon97/GM-UBND30/3/2020UBND tỉnhV/v Hoãn Hội nghị Trực tuyến Chính phủ với các địa phương để tập trung phòng, chống dịch Covid-19
Attachment Icon96/GM-UBND30/3/2020UBND tỉnhHọp nghe phương án triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ và một số nội dung khác có liên quan
Attachment Icon91/GM-UBND26/3/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến về tổng kết công tác bảo vệ rừng, PCCCR năm 2019; triển khai kế hoạch năm 2020
Attachment Icon90/GM-UBND25/3/2020UBND tỉnhLàm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Attachment Icon89/GM-UBND24/3/2020UBND tỉnhĐi kiểm tra và làm việc với các ngành, địa phương về rà soát, xử lý các mỏ khoáng sản khu vực khoanh định không đấu giá
Attachment Icon88/GM-UBND24/3/2020UBND tỉnhĐi kiểm tra cấp phép thi công cầu thả hoa đăng đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu và điều chỉnh bổ sung Dự án Hệ thống thủy lợi Bà Nái, huyện Can Lộc
Attachment Icon84/GM-UBND20/3/2020UBND tỉnhLàm việc nghe một số mô hình phát triển công nghiệp nông thôn
Attachment Icon82/GM-UBND17/3/2020UBND tỉnhLàm việc với các Sở, ngành liên quan về tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Attachment Icon81/GM-UBND17/3/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án "An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020"
Attachment Icon80/GM-UBND16/3/2020UBND tỉnhHọp nghe báo cáo kết quả mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của ngành Y tế năm 2019
Attachment Icon79/GM-UBND16/3/2020UBND tỉnhHọp nghe tiến độ triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà
Attachment Icon78/GM-UBND16/3/2020UBND tỉnhHọp nghe kết quả kiểm tra, chỉ đạo, giải quyết đất đai cho các cơ sở tôn giáo
Attachment Icon77/GM-UBND13/3/2020UBND tỉnhĐi kiểm tra và làm việc các ngành, địa phương về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
Attachment Icon76/GM-UBND13/3/2020UBND tỉnhĐi kiểm tra và làm việc các ngành về Tiểu dự án thành phần Khắc phục, sửa chữa tuyến đê Hữu Nghèn, huyện Thạch Hà (K18+500 đến K22+766) thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
Attachment Icon74/GM-UBND11/3/2020UBND tỉnhHọp UBND tỉnh nghe các nội dung trình HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá XVII và một số nội dung khác
Attachment Icon73/GM-UBND11/3/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Sơ kết 03 tháng vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia và ra mắt Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
Attachment Icon72/GM-UBND10/3/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
Attachment Icon68/GM-UBND6/3/2020UBND tỉnhKiểm tra, làm việc với BQL rừng phòng hộ sông Ngàn Phố
Attachment Icon65/GM-UBND5/3/2020UBND tỉnhHọp nghe kết quả thực hiện việc sắp xếp hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon64/GM-UBND5/3/2020UBND tỉnhDự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019 và phương hướng năm 2020
Attachment Icon62/GM-UBND5/3/2020UBND tỉnhHọp nghe tiến độ triển khai các dự án đã có chủ trương đầu tư theo Nghị quyết HĐND tỉnh và kết quả rà soát các dự án đầu tư còn vướng mắc thủ tục, chưa được giao đất
Attachment Icon60/GM-UBND3/3/2020UBND tỉnhHọp nghe báo cáo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và một số nội dung tồn đọng về đất đai
Attachment Icon58/GM-UBND3/3/2020UBND tỉnhHọp triển khai Dự án hỗ trợ Việt Nam thực hiện thỏa thuận Paris tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon55/GM-UBND2/3/2020UBND tỉnhHọp xem xét về đề xuất Dự án xây dựng nhà máy nước sạch huyện Kỳ Anh và các xã phụ cận: Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Thọ
Attachment Icon54/GM-UBND2/3/2020UBND tỉnhLàm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
Attachment Icon52/GM-UBND26/2/2020UBND tỉnhHọp xem xét về đề xuất Dự án xây dựng nhà máy nước sạch huyện Kỳ Anh và các xã phụ cận: Kỳ Bắc, Kỳ Xuân, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Thọ
Attachment Icon51/GM-UBND24/2/2020UBND tỉnhDự Hội nghị trực tuyến “Triển khai công tác Y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
Attachment Icon48/GM-UBND20/2/2020UBND tỉnhHội nghị trực tuyến Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .