Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon63/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon62/QĐ-UBND6/10/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon61/QĐ-UBND29/9/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon59/QĐ-UBND25/9/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trồng cây lâm nghiệp chất lượng cao, trồng dược liệu dưới tán rừng xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3210/GP-UBND21/9/2021UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon58/QĐ-UBND6/9/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon57/QĐ-UBND6/9/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon56/QĐ-UBND24/8/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon2961/GP-UBND20/8/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon53/QĐ-UBND6/8/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon51/QĐ-UBND15/7/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon50/QĐ-UBND14/7/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon49/QĐ-UBND14/7/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon48/QĐ-UBND13/7/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon47/QĐ-UBND13/7/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon46/QĐ-UBND12/7/2021UBND tỉnhQuyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon45/QĐ-UBND12/7/2021UBND tỉnhQuyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon2470/GP-UBND30/6/2021UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon42/QĐ-UBND24/6/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon41/QĐ-UBND22/6/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon40/QĐ-UBND15/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon39/QĐ-UBND15/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon38/QĐ-UBND14/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon37/QĐ-UBND10/6/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon2272/QĐ-UBND8/6/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon36/QĐ-UBND8/6/2021UBND tỉnhVề việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở kinh doanh và giới thiệu các sản phẩm từ gỗ và tre, nứa Thịnh Hiếu tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon2258/GP-UBND4/6/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2226/GP-UBND1/6/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2200/GP-UBND27/5/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò nước dưới đất
Attachment Icon34/QĐ-UBND25/5/2021UBND tỉnhChấp thuận nhà đầu tư

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .