Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon1/QĐ-UBND13/1/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon2/QĐ-UBND8/1/2023UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon38/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnhChấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon37/QĐ-UBND30/12/2022UBND tỉnhChấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon36/QĐ-UBND29/12/2022UBND tỉnhChấp nhận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon35/QĐ-UBND27/12/2022UBND tỉnhChấp nhận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon34/QĐ-UBND19/12/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon30/QĐ-UBND26/10/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư
Attachment Icon28/QĐ-UBND21/10/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư
Attachment Icon27/QĐ-UBND21/10/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư
Attachment Icon23/QĐ-UBND24/8/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon22/QĐ-UBND16/8/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon21/QĐ-UBND15/8/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khai thác đất san lấp núi Cồn Vải tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn
Attachment Icon20/QĐ-UBND20/7/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon20/QĐ-UBND4/7/2022UBND tỉnhChấp thuận Điều chỉnh Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon19/QĐ-UBND1/7/2022UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon18/QĐ-UBND21/6/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon17/QĐ-UBND21/6/2022UBND tỉnhChấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu nhà ở phía Tây Trường THCS Lê Văn Thiêm, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon16/QĐ-UBND6/6/2022UBND tỉnhĐiều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn và ngói không nung tại CCN Bắc Cẩm Xuyên
Attachment Icon15/QĐ-UBND19/5/2022UBND tỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon14/QĐ-UBND16/5/2022UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon858/GPMT26/4/2022UBND tỉnhGiấy phép môi trường
Attachment Icon13/QĐ-UBND21/4/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon75/QĐ-UBND13/12/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon73/QĐ-UBND2/12/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon71/QĐ-UBND2/12/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Attachment Icon71/QĐ-UBND24/11/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon70/QĐ-UBND23/11/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon67/QĐ-UBND28/10/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon66/QĐ-UBND27/10/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .