Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon858/GPMT26/4/2022UBND tỉnhGiấy phép môi trường
Attachment Icon13/QĐ-UBND21/4/2022UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon75/QĐ-UBND13/12/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon73/QĐ-UBND2/12/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon71/QĐ-UBND2/12/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Attachment Icon71/QĐ-UBND24/11/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon70/QĐ-UBND23/11/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon67/QĐ-UBND28/10/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon66/QĐ-UBND27/10/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon65/QĐ-UBND26/10/2021UBND tỉnhChấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon64/QĐ-UBND26/10/2021UBND tỉnhChấp thuận nhà đầu tư
Attachment Icon63/QĐ-UBND13/10/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon62/QĐ-UBND6/10/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon61/QĐ-UBND29/9/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon59/QĐ-UBND25/9/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trồng cây lâm nghiệp chất lượng cao, trồng dược liệu dưới tán rừng xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
Attachment Icon3210/GP-UBND21/9/2021UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon58/QĐ-UBND6/9/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon57/QĐ-UBND6/9/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
Attachment Icon56/QĐ-UBND24/8/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon2961/GP-UBND20/8/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon53/QĐ-UBND6/8/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon51/QĐ-UBND15/7/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon50/QĐ-UBND14/7/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon49/QĐ-UBND14/7/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon48/QĐ-UBND13/7/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon47/QĐ-UBND13/7/2021UBND tỉnhChấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư
Attachment Icon46/QĐ-UBND12/7/2021UBND tỉnhQuyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon45/QĐ-UBND12/7/2021UBND tỉnhQuyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon2470/GP-UBND30/6/2021UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon42/QĐ-UBND24/6/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .