Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon1973/GP-UBND6/5/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1965/GP-UBND4/5/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1928/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1927/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1926/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1922/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1920/GP-UBND27/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1889/QĐ-UBND23/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1888/QĐ-UBND23/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon158/GP-UBND19/4/2021UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1855/QĐ-UBND18/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1854/QĐ-UBND18/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1782/GXN-UBND14/4/2021UBND tỉnhKhu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác đất san lấp trong diện tích dự án Nhà máy gạch không nung tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon1717/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1716/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1715/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon1713/GP-UBND7/4/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon24/CTĐT-UBND5/4/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon1645/GP-UBND1/4/2021UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon23/CTĐT-UBND1/4/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon22/CTĐT-UBND1/4/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon1625/GP-UBND30/3/2021UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon1416/QĐ-UBND22/3/2021UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon19/CTĐT-UBND18/3/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon18/CTĐT-UBND16/3/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon15/CTĐT-UBND15/3/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon16/CTĐT-UBND8/3/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon13/CTĐT-UBND1/3/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon12/CTĐT-UBND25/2/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư
Attachment Icon11/CTĐT-UBND19/2/2021UBND tỉnhChấp thuận chủ trương đầu tư

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .