Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon4027/GP-UBND26/11/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3828/GXN-UBND11/11/2020UBND tỉnhKhu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác đất san lấp trong diện tích dự án xây dựng công trình Trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thị xã Kỳ Anh tại Phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3776/GP-UBND9/11/2020UBND tỉnhGiấy phép xả thải vào nguồn nước
Attachment Icon3691/GP-UBND3/11/2020UBND tỉnhV/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo dãy nhà học A3, A4 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn
Attachment Icon3620/GP-UBND27/10/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3587/GP-UBND23/10/2020UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon3503/GP-UBND14/10/2020UBND tỉnh Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3502/GP-UBND14/10/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3473/QĐ-UBND12/10/2020UBND tỉnhHoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon3357/QĐ-UBND2/10/2020UBND tỉnhCấp giấy phép xả thải vào nguồn nước
Attachment Icon3310/GP-UBND1/10/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3292/GP-UBND30/9/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3263/GP-UBND28/9/2020UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản
Attachment Icon3160/GP-UBND21/9/2020UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3070/GP-UBND15/9/2020UBND tỉnhKhai thác nước dưới đất và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon3058/GP-UBND14/9/2020UBND tỉnhThăm dò khoáng sản
Attachment Icon2969/GP-UBND8/9/2020UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2968/GP-UBND8/9/2020UBND tỉnh Khai thác nước dưới đất, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon2964/GP-UBND8/9/2020UBND tỉnhThăm dò khoáng sản
Attachment Icon2816/GP-UBND27/8/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2218/QĐ-UBND15/7/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2148/GP-UBND10/7/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2071/GP-UBND3/7/2020UBND tỉnhKhai thác nước dưới đất và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon1992/GP-UBND29/6/2020UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1967/GP-UBND25/6/2020UBND tỉnhKhai thác nước dưới đất và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon1955/GP-UBND25/6/2020UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1924/GP-UBND22/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1915/GP-UBND19/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1783/GP-UBND11/6/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon1760/GP-UBND10/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .