Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2970/GP-UBND13/9/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho phép Công ty TNHH MTV Sơn Dương
Attachment Icon3010/GP-UBND16/9/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tác xã Đức Quang - xã Kỳ Xuân
Attachment Icon3065/GP-UBND20/9/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Xí nghiệp Xây dựng Mai Linh
Attachment Icon3077/GP-UBND21/9/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Kiên
Attachment Icon3167/GP-UBND28/9/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Kiên
Attachment Icon3344/GP-UBND14/10/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho HTX khai thác đá xây dựng Minh Tân
Attachment Icon3646/GP - UBND16/11/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3645/GP - UBND16/11/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3644/GP - UBND16/11/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3647/GP - UBND16/11/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3681/GP - UBND21/11/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3680/GP - UBND21/11/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3745/GP-UBND25/11/2011UBND tỉnhV/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Dũng Hảo
Attachment Icon3831/GP-UBND1/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3830/GP-UBND1/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3950/GP-UBND13/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3961/GP-UBND14/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3962/GP-UBND14/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3963/GP-UBND14/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon3964/GP-UBND14/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4047/GP-UBND21/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon4088/GP-UBND23/12/2011UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Attachment Icon50/GP-UBND5/1/2012UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH An Tín
Attachment Icon51/GP-UBND5/1/2012UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cp Cavico XDNL và Dịch vụ
Attachment Icon52/GP-UBND5/1/2012UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Doanh nghiệp tư nhân Cây Phượng
Attachment Icon53/GP-UBND5/1/2012UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần Phú Hoàng
Attachment Icon119/GP-UBND9/1/2012UBND tỉnhV/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Ngọc Hải
Attachment Icon120/GP-UBND9/1/2012UBND tỉnhV/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Hợp tã xã Hồng Minh
Attachment Icon203/GP-UBND17/1/2012UBND tỉnhSử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty Cổ phần KTĐ Hưng Thịnh
Attachment Icon414/GP-UBND15/2/2012UBND tỉnhV/v sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty CP XD đường bộ số 1 Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .