Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon2218/QĐ-UBND15/7/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2148/GP-UBND10/7/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2071/GP-UBND3/7/2020UBND tỉnhKhai thác nước dưới đất và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon1992/GP-UBND29/6/2020UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1967/GP-UBND25/6/2020UBND tỉnhKhai thác nước dưới đất và phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nước sinh hoạt
Attachment Icon1955/GP-UBND25/6/2020UBND tỉnhXả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1924/GP-UBND22/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1915/GP-UBND19/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1783/GP-UBND11/6/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon1760/GP-UBND10/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1747/GP-UBND9/6/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1585/GP-UBND25/5/2020UBND tỉnhXả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Attachment Icon1534/GP-UBND19/5/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1531/GP-UBND19/5/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1530/QĐ-UBND19/5/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1485/GP-UBND13/5/2020UBND tỉnhGiấy phép Khai thác nước dưới đất
Attachment Icon1326/GP-UBND27/4/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Attachment Icon1313/GP-UBND24/4/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Attachment Icon1312/GP-UBND24/4/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Attachment Icon1229/GP-UBND14/4/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1106/GP-UBND6/4/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1063/GP-UBND31/3/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Attachment Icon1062/GP-UBND31/3/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon950/GP-UBND23/3/2020UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon787/GP-UBND10/3/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon747/GP-UBND6/3/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon728/GP-UBND3/3/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon291/GP-UBND20/1/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon4234/GP-UBND27/12/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon4230/GP-UBND27/12/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .