Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy phép
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingNơi ban hànhTóm tắt nội dung
Attachment Icon1585/GP-UBND25/5/2020UBND tỉnhXả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Attachment Icon1534/GP-UBND19/5/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1531/GP-UBND19/5/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1530/QĐ-UBND19/5/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1485/GP-UBND13/5/2020UBND tỉnhGiấy phép Khai thác nước dưới đất
Attachment Icon1326/GP-UBND27/4/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Attachment Icon1313/GP-UBND24/4/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Attachment Icon1312/GP-UBND24/4/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
Attachment Icon1229/GP-UBND14/4/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1106/GP-UBND6/4/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon1063/GP-UBND31/3/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
Attachment Icon1062/GP-UBND31/3/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon950/GP-UBND23/3/2020UBND tỉnhGiấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Attachment Icon787/GP-UBND10/3/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon747/GP-UBND6/3/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon728/GP-UBND3/3/2020UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon291/GP-UBND20/1/2020UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon4234/GP-UBND27/12/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon4230/GP-UBND27/12/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon4214/GP-UBND26/12/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon4107/GP-UBND20/12/2019UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon4039/GP-UBND12/12/2019UBND tỉnhGiấy phép thăm do khoáng sản
Attachment Icon3943/GP-UBND4/12/2019UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3853/GP-UBND29/11/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác nước dưới đất
Attachment Icon3735/GP-UBND20/11/2019UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon3648/GP-UBND8/11/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3101/GP-UBND18/9/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon3028/GP-UBND12/9/2019UBND tỉnhGiấy phép khai thác khoáng sản
Attachment Icon2918/GP-UBND30/8/2019UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2644/GP-UBND8/8/2019UBND tỉnhGiấy phép thăm dò khoáng sản

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .