Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết HĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyCan be sorted ascending or descendingTóm tắt nội dung
Hide details for Nghị quyếtNghị quyết
Attachment Icon127/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045
Attachment Icon126/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023
Attachment Icon125/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
Attachment Icon124/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Attachment Icon123/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Attachment Icon122/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon121/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB)
Attachment Icon120/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon119/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Attachment Icon118/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon117/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023
Attachment Icon110/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Attachment Icon109/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon108/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023-2025
Attachment Icon107/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon106/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon105/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon104/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Quy định về mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon103/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon102/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
Attachment Icon101/2023/NQ-HĐND14/7/2023Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon115/NQ-HĐND6/6/2023Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (điều chỉnh, bổ sung) từ năm 2023
Attachment Icon114/NQ-HĐND6/6/2023Nghị quyết về Nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000
Attachment Icon113/NQ-HĐND6/6/2023Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Attachment Icon112/NQ-HĐND6/6/2023Nghị Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công
Attachment Icon109/NQ-HĐND6/6/2023Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon100/2023/NQ-HĐND6/6/2023Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2024
Attachment Icon99/2023/NQ-HĐND6/6/2023Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ,tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon108/NQ-HĐND31/3/2023Nghị Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .