Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết HĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyCan be sorted ascending or descendingTóm tắt nội dung
Show details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for Nghị quyết Nghị quyết
Show details for Nghị quyết QPPLNghị quyết QPPL
Show details for Quyết địnhQuyết định

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .