Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết HĐND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyCan be sorted ascending or descendingTóm tắt nội dung
Show details for Nghị quyếtNghị quyết
Show details for Nghị quyết Nghị quyết
Show details for Nghị quyết QPPLNghị quyết QPPL
Hide details for Quyết địnhQuyết định
Attachment Icon2204/QĐ-UBND7/8/2017Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .