Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon394/KH-UBND22/10/2021UBND tỉnhTriển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon388/KH-UBND20/10/2021UBND tỉnh Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon376/TTr-UBND13/10/2021UBND tỉnhVề việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh” vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út
Attachment Icon375/KH-UBND13/10/2021UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Attachment Icon373/TTr-UBND8/10/2021UBND tỉnhV/v đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon367/TTr-UBND6/10/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon363/KH-UBND5/10/2021UBND tỉnhThực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon354/TTr-UBND30/9/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba
Attachment Icon359/KH-UBND27/9/2021UBND tỉnh Khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS và PAPI tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 và những năm tiếp theo
Attachment Icon358/KH-UBND27/9/2021UBND tỉnhPhòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030
Attachment Icon356/KH-UBND27/9/2021UBND tỉnh Thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội
Attachment Icon350/KH-UBND22/9/2021UBND tỉnhTriển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021
Attachment Icon345/TTr-UBND21/9/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba
Attachment Icon344/TTr-UBND21/9/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon342/KH-UBND21/9/2021UBND tỉnhTriển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon341/KH-UBND21/9/2021UBND tỉnhThực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon402/KH-UBND15/9/2021UBND tỉnh Triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon400/KH-UBND15/9/2021UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon189/KH-BCĐ15/9/2021UBND tỉnhKế hoạch Khắc phục triệt để các hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon338/KH-UBND13/9/2021UBND tỉnhPhòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dười 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon337/KH-UBND13/9/2021UBND tỉnh Thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon335/KH-UBND12/9/2021UBND tỉnh Tiếp tục Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon326/TTr-UBND6/9/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon325/TTr-UBND6/9/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon314/KH-UBND26/8/2021UBND tỉnh Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Attachment Icon311/KH-UBND24/8/2021UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon304/KH-UBND20/8/2021UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon303/KH-UBND20/8/2021UBND tỉnh Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu theo các cấp độ của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tình hình mới
Attachment Icon302/TTr-UBND19/8/2021UBND tỉnhV/v đề nghị bổ sung dự án Nhà máy thủy điện Vũ Quang, thị trấn Vũ Quang vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc
Attachment Icon298/KH-UBND19/8/2021UBND tỉnh Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .