Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon514/KH-UBND26/12/2022UBND tỉnhTuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023
Attachment Icon505/KH-UBND19/12/2022UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2022
Attachment Icon478/KH-UBND3/12/2022UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon471/KH-UBND30/11/2022UBND tỉnhThực hiện Chương trình hành động số 17- CTr/TU ngày 30/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Attachment Icon459/KH-UBND24/11/2022UBND tỉnhThực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 ” theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon458/KH-UBND23/11/2022UBND tỉnhPhát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2030
Attachment Icon443/KH-UBND19/11/2022UBND tỉnhTuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023
Attachment Icon441/KH-UBND17/11/2022UBND tỉnhKế hoạch cơ cấu lại lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
Attachment Icon437/KH-UBND14/11/2022UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-KL/TW và Quy định số 70-QĐ/TW
Attachment Icon433/KH-UBND10/11/2022UBND tỉnhTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon429/KH-UBND10/11/2022UBND tỉnhTiếp tục tăng cường thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
Attachment Icon427/KH-UBND8/11/2022UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
Attachment Icon420/KH-UBND3/11/2022UBND tỉnhTriển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon417/KH-UBND3/11/2022UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Attachment Icon407/KH-UBND28/10/2022UBND tỉnhTriển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 06/9/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Attachment Icon401/KH-UBND24/10/2022UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon380/KH-UBND10/10/2022UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon368/KH-UBND30/9/2022UBND tỉnhTriển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon353/KH-UBND16/9/2022UBND tỉnhTriển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon447/KH-UBND13/9/2022UBND tỉnhKế hoạch đón tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra giám sát và đánh giá các dự án sử dụng nguồn kinh phí bồi thường sự cố ô nhiễm môi trường các tỉnh Miền Trung từ Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Attachment Icon348/CTr-UBND9/9/2022UBND tỉnhChương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh
Attachment Icon343/KH-UBND7/9/2022UBND tỉnhRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon329/KH-UBND26/8/2022UBND tỉnhKế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon325/KH-UBND24/8/2022UBND tỉnhTổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022
Attachment Icon324/KH-UBND22/8/2022UBND tỉnhPhòng chống mù lòa đến năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon60/KH-BCĐ22/8/2022UBND tỉnhKiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022
Attachment Icon310/KH-UBND9/8/2022UBND tỉnhXây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030
Attachment Icon308/KH-UBND8/8/2022UBND tỉnhKhắc phục tồn tại, hạn chế và duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số PAR Index, SIPAS năm 2022
Attachment Icon384/KH-UBND3/8/2022UBND tỉnhĐón Đoàn công tác của Hội Khuyến học Việt Nam
Attachment Icon375/KH-BCĐ29/7/2022UBND tỉnhTổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh lần thứ IX năm 2022

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .