Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon244/KH-UBND13/7/2021UBND tỉnhV/v đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020
Attachment Icon241/TTr-UBND13/7/2021UBND tỉnh Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon240/TTr-UBND13/7/2021UBND tỉnh Dự thảo Nghị quyết Tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh áp dụng cho năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon239/TTr-UBND13/7/2021UBND tỉnh Thông qua Nghị quyết đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà và Nghi Xuân
Attachment Icon238/TTr-UBND13/7/2021UBND tỉnh Về việc điều chỉnh biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Attachment Icon236/KH-UBND12/7/2021UBND tỉnh Phát triển phương tiện và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
Attachment Icon9/KH-UBND10/7/2021UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon232/TTr-UBND9/7/2021UBND tỉnh V/v quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon231/TTr-UBND9/7/2021UBND tỉnhVề việc đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập
Attachment Icon231/TTr-UBND9/7/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập
Attachment Icon229/TTr-UBND8/7/2021UBND tỉnhVề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II
Attachment Icon228/KH-UBND5/7/2021UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)
Attachment Icon227/KH-UBND2/7/2021UBND tỉnhThu gom, lưu giữ, chuyển giao xử lý chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại phát sinh số lượng dưới 600kg/năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon226/KH-UBND2/7/2021UBND tỉnh Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
Attachment Icon225/TTr-UBND1/7/2021UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon223/KH-UBND30/6/2021UBND tỉnh Triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon220/KH-UBND30/6/2021UBND tỉnh Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon214/KH-UBND22/6/2021UBND tỉnh Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon207/TTr-UBND17/6/2021UBND tỉnh Đề nghị bầu Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon210/KH-UBND16/6/2021UBND tỉnh Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon200/CTr-UBND10/6/2021UBND tỉnh Chương trình hành động thực hiện chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Attachment Icon98/TTr-UBND9/6/2021UBND tỉnh Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng conteiner qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon196/TTr-UBND8/6/2021UBND tỉnhVề việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Quân sự huyện Nghi Xuân
Attachment Icon195/TTr-UBND8/6/2021UBND tỉnh Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng công trình Tuyến đê biển huyện Nghi Xuân (giai đoạn 2) đoạn từ Km27+00 - Km32+693,87
Attachment Icon194/KH-UBND8/6/2021UBND tỉnhTriển khai thực hiện đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Attachment Icon185/CTr-UBND31/5/2021UBND tỉnhChương trình Xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2021
Attachment Icon184/TTr-UBND28/5/2021UBND tỉnhV/v đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba
Attachment Icon182/TTr-UBND27/5/2021UBND tỉnhV/v điều chỉnh một số nội dung của Dự án Nhà máy thủy điện Sông Rác trong quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-BCT ngày 13/11/2007
Attachment Icon180/KH-UBND26/5/2021UBND tỉnhTriển khai Tháng hành động vì trẻ em
Attachment Icon179/KH-UBND26/5/2021UBND tỉnhTổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .