Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon171/KH-UBND12/5/2022UBND tỉnhThực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”
Attachment Icon162/KH-UBND9/5/2022UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon161/KH-UBND5/5/2022UBND tỉnhTăng cường công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Attachment Icon153/KH-UBND29/4/2022UBND tỉnhTổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
Attachment Icon152/KH-UBND29/4/2022UBND tỉnh Thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon148/KH-UBND28/4/2022UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon145/TTr-UBND28/4/2022UBND tỉnh Về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon114/KH-UBND28/4/2022UBND tỉnhTriển khai thực hiện Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon141/TTr-UBND26/4/2022UBND tỉnhV/v xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang xây dựng Tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Ngàn Trươi vào lưới điện quốc gia
Attachment Icon139/TTr-UBND26/4/2022UBND tỉnhV/v xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km54+468-Km67, huyện Hương Sơn
Attachment Icon131/KH-UBND26/4/2022UBND tỉnhThực hiện Chiến lược Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon130/TTr-UBND26/4/2022UBND tỉnh Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon124/TTr-UBND26/4/2022UBND tỉnhĐề nghị ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon119/TTr-UBND21/4/2022UBND tỉnh Phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon118/KH-UBND21/4/2022UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị công bố kết quả khảo sát DDCI năm 2020-2021
Attachment Icon117/KH-UBND19/4/2022UBND tỉnhKhuyến công địa phương năm 2022
Attachment Icon115/KH-UBND18/4/2022UBND tỉnhĐào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Attachment Icon114/KH-UBND18/4/2022UBND tỉnhTriển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Attachment Icon111/KH-UBND15/4/2022UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022
Attachment Icon110/KH-UBND15/4/2022UBND tỉnh Tổ chức các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022
Attachment Icon109/KH-UBND14/4/2022UBND tỉnh Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon102/KH-UBND7/4/2022UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
Attachment Icon100/KH-UBND6/4/2022UBND tỉnhXây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Hà Tĩnh năm 2022
99/TTr-UBND5/4/2022UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon96/KH-UBND5/4/2022UBND tỉnh Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030
Attachment Icon156/KH-UBND4/4/2022UBND tỉnh Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Attachment Icon83/KH-UBND30/3/2022UBND tỉnhTriển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Attachment Icon82/KH-UBND30/3/2022UBND tỉnhKhắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon79/KH-UBND29/3/2022UBND tỉnhThực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 21/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Attachment Icon76/KH-UBND25/3/2022UBND tỉnh Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .