Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon176/PA-UBND19/5/2020UBND tỉnhTổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra của tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon173/KH-UBND15/5/2020UBND tỉnh Ứng phó với tai nạn tàu, thuyền trên biển tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon172/KH-UBND15/5/2020UBND tỉnhỨng phó tai nạn tàu bay dân dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon167/KH-UBND11/5/2020UBND tỉnhTriển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon166/TTr-UBND8/5/2020UBND tỉnhĐề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon164/KH-UBND8/5/2020UBND tỉnhThực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị Quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
Attachment Icon161/KH-UBND7/5/2020UBND tỉnhTổ chức tập huấn định hướng truyền thông về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử
Attachment Icon159/KH-UBND6/5/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon157/KH-UBND4/5/2020UBND tỉnhĐoán nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước
Attachment Icon150/TTr-UBND22/4/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon149/KH-UBND21/4/2020UBND tỉnhThực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon148/KH-UBND21/4/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Attachment Icon144/KH-UBND17/4/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Attachment Icon141/TTr-UBND16/4/2020UBND tỉnhĐề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phan Thị Tố Hoa)
Attachment Icon140/TTr-UBND16/4/2020UBND tỉnhĐề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Phi Quang)
Attachment Icon130/TTr-UBND13/4/2020UBND tỉnhVề việc điều chỉnh dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” Phần do UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Chủ đầu tư
Attachment Icon129/KH-UBND13/4/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon121/KH-UBND3/4/2020UBND tỉnhKhuyến công địa phương năm 2020
Attachment Icon119/KH-UBND1/4/2020UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon115/KH-UBND30/3/2020UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Attachment Icon112/TTr-UBND30/3/2020UBND tỉnhĐề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Attachment Icon106/KH-UBND25/3/2020UBND tỉnh Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon104/TTr-UBND25/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon103/TTr-UBND25/3/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon99/TTr-UBND25/3/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập
Attachment Icon37/KH-BĐH24/3/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" năm 2020
Attachment Icon96/KH-UBND23/3/2020UBND tỉnhThực hiện " Năm dân vận khéo" 2020
Attachment Icon89/TTr-UBND20/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Attachment Icon88/TTr-UBND20/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Attachment Icon84/TTr-UBND19/3/2020UBND tỉnhĐề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với đối tượng bị cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .