Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon121/KH-UBND3/4/2020UBND tỉnhKhuyến công địa phương năm 2020
Attachment Icon119/KH-UBND1/4/2020UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon115/KH-UBND30/3/2020UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
Attachment Icon112/TTr-UBND30/3/2020UBND tỉnhĐề nghị bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Attachment Icon106/KH-UBND25/3/2020UBND tỉnh Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon104/TTr-UBND25/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon103/TTr-UBND25/3/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Attachment Icon99/TTr-UBND25/3/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị truy tặng Huân chương Độc lập
Attachment Icon37/KH-BĐH24/3/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" năm 2020
Attachment Icon96/KH-UBND23/3/2020UBND tỉnhThực hiện " Năm dân vận khéo" 2020
Attachment Icon89/TTr-UBND20/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Attachment Icon88/TTr-UBND20/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Attachment Icon84/TTr-UBND19/3/2020UBND tỉnhĐề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với đối tượng bị cách ly y tế và người tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon82/TTr-UBND19/3/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà
Attachment Icon75/KH-UBND16/3/2020UBND tỉnhThực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon74/TTr-UBND13/3/2020UBND tỉnh Về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập
Attachment Icon73/TTr-UBND13/3/2020UBND tỉnhV/v đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon72/KH-UBND13/3/2020UBND tỉnhHành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2025
Attachment Icon71/KH-UBND13/3/2020UBND tỉnhThực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2020-2025
Attachment Icon68/TTr-UBND13/3/2020UBND tỉnhVề việc phân bổ dự toán vốn viện trợ và vốn vay kinh phí sự nghiệp cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon56/TTr-UBND12/3/2020UBND tỉnh Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Khu xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon35/KH-BCĐ12/3/2020UBND tỉnh Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon66/KH-UBND11/3/2020UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Attachment Icon64/CTr-UBND10/3/2020UBND tỉnhThực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Attachment Icon60/KH-UBND6/3/2020UBND tỉnhTổng kết các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon34/KH-BCĐIUU6/3/2020UBND tỉnhThực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon66/KH-UBND5/3/2020UBND tỉnhĐón tiếp Đại biểu và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Attachment Icon58/KH-UBND5/3/2020UBND tỉnhCông tác thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon57/KH-UBND5/3/2020UBND tỉnhVề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTG ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia
Attachment Icon56/KH-UBND4/3/2020UBND tỉnhTổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .