Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Kế hoạch
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted descending, can be sorted ascendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon343/KH-UBND18/9/2020UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
Attachment Icon90/KH-UBND17/9/2020UBND tỉnhBồi dưỡng, cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 3 năm 2021
Attachment Icon339/TTr-UBND16/9/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ
Attachment Icon340/TTr-UBND16/9/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
Attachment Icon338/KH-UBND14/9/2020UBND tỉnhThực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025
Attachment Icon337/TTr-UBND13/9/2020UBND tỉnh Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon336/TTr-UBND13/9/2020UBND tỉnh Về việc xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon333/TTr-UBND11/9/2020UBND tỉnhThông qua Đề án Đầu tư xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài; thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch hai bên đường để đấu giá đất gắn với quy hoạch Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon330/TTr-UBND11/9/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Attachment Icon331/KH-UBND11/9/2020UBND tỉnhNâng cao năng lực quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon326/KH-UBND8/9/2020UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030
Attachment Icon318/KH-UBND26/8/2020UBND tỉnhKhắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon316/KH-UBND26/8/2020UBND tỉnhTổ chức Chợ đêm gắn với tuyến phố đi bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon314/TTr-UBND21/8/2020UBND tỉnhVề việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tặng Bằng khen trong công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2011 - 2020
Attachment Icon310/KH-UBND18/8/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030" tại tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon309/KH-UBND18/8/2020UBND tỉnhKhảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2020
Attachment Icon307/KH-UBND14/8/2020UBND tỉnhĐào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon306/KH-UBND13/8/2020UBND tỉnhĐiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo chuẩn nghèo quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon303/KH-UBND10/8/2020UBND tỉnhThực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 21/5/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Attachment Icon304/KH-UBND10/8/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025
Attachment Icon302/KH-UBND7/8/2020UBND tỉnhTriển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Attachment Icon300/KH-UBND6/8/2020UBND tỉnhTriển khai Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủvề giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Attachment Icon299/KH-UBND5/8/2020UBND tỉnhThực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"
Attachment Icon289/KH-UBND31/7/2020UBND tỉnhBảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025
Attachment Icon296/CTr-UBND31/7/2020UBND tỉnh Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
Attachment Icon287/KH-UBND29/7/2020UBND tỉnhHội nghị Giao ban với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các Khu kinh tế và Khu công nghiệp
Attachment Icon285/KH-UBND27/7/2020UBND tỉnhTổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX năm 2022
Attachment Icon284/KH-UBND24/7/2020UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Attachment Icon282/KH-UBND23/7/2020UBND tỉnh Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon281/KH-UBND22/7/2020UBND tỉnhThực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .