Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnLịch công tác
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon1/Lịch -CT30/12/2011UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/Lịch -CT31/1/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/Lịch -CT28/2/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/Lịch -CT29/3/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/Lịch -CT27/4/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/Lịch -CT31/5/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/Lịch-CT28/6/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/Lịch-CT30/7/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/Lịch-CT30/8/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/Lịch-CT30/9/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon11/Lich-CT30/10/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/Lịch-CT29/11/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon1/Lịch-CT27/12/2012UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/Lịch-CT30/1/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon3/Lich-CT28/2/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon4/Lịch- CT29/3/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon5/Lịch-CT26/4/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/Lịch-CT31/5/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon7/Lịch-CT28/6/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/Lịch-CT30/7/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/Lịch-CT29/8/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/Lich-CT29/9/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/Lịch-CT31/10/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/Lich-CT30/11/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/Lịch-CT31/12/2013UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/Lịch-CT27/2/2014UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/Lịch-CT29/4/2014UBND tỉnhChương trình công tác tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/Lịch-CT31/5/2014UBND tỉnhChương trình công tác tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/Lịch-CT30/6/2014UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/Lịch-CT31/7/2014UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .