Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Nghị quyết
 

        Số/Kí hiệuNgàyCan be sorted ascending or descendingTóm tắt nội dung
Attachment Icon63/2021/NQ-HĐND16/12/2021Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon62/2021/NQ-HĐND16/12/2021Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025
Attachment Icon61/NQ-HĐND16/12/2021Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022
Attachment Icon60/NQ-HĐND16/12/2021Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Attachment Icon58/NQ-HĐND16/12/2021Điều chỉnh, sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà
Attachment Icon57/NQ-HĐND16/12/2021 Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Attachment Icon56/2021/NQ-HĐND16/12/2021Về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Attachment Icon55/NQ-HĐND16/12/2021Nghị quyết về Đề án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon54/NQ-HĐND16/12/2021Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Attachment Icon53/2021/NQ-HĐND16/12/2021Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
Attachment Icon52/2021/NQ-HĐND16/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon51/2021/NQ-HĐND16/12/2021Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
Attachment Icon50/NQ-HĐND16/12/2021Đặt tên, sửa đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon49/2021/NQ-HĐND16/12/2021Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon48/2021/NQ-HĐND16/12/2021Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon39/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026
Attachment Icon38/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026
Attachment Icon37/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh, giai đoạn 2021-2026
Attachment Icon36/2021/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh
Attachment Icon35/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng (bổ sung) năm 2021
Attachment Icon34/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết về di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2, xã Kỳ lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon33/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon32/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỷ thuật Cụm công nghiệp Cẩm Nhượng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên
Attachment Icon31/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Attachment Icon30/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết về giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon29/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon28/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon27/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn Hà Tĩnh
Attachment Icon26/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Attachment Icon25/NQ-NĐND6/11/2021Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .