Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon1126/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1124/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1123/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1122/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1121/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1120/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1119/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1118/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1117/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1115/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1114/QĐ-UBND7/4/2020UBND tỉnhTiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Attachment Icon1112/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phân công cán bộ
Attachment Icon1111/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phân công cán bộ
Attachment Icon1110/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phân công cán bộ
Attachment Icon1104/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Điện mặt trời, hệ thống cấp nước Trạm bảo vệ rừng Hương Vĩnh
Attachment Icon1101/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1100/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng đã từ trần theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1099/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh
Attachment Icon1098/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê biển Hội Thống đoạn từ xã Xuân Đan đến xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
Attachment Icon1097/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhVề việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên trụ sở làm việc Sở kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon1094/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhGiao biên chế đội ngũ viên chức quản lý, hỗ trợ phục vụ, giáo viên theo cơ cấu bộ môn của bậc tiểu học, THCS, THPT năm 2020
Attachment Icon1093/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhV/v cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Attachment Icon1088/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhV/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Attachment Icon1087/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhV/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 và Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh
Attachment Icon1086/QĐ-UBND6/4/2020UBND tỉnhV/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh
Attachment Icon1082/QĐ-UBND3/4/2020UBND tỉnhV/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Attachment Icon1081/QĐ-UBND3/4/2020UBND tỉnh Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Trạm Y tế xã Kỳ Thượng
Attachment Icon1080/QĐ-UBND3/4/2020UBND tỉnhVề việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng đã từ trầntheo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon1078/QĐ-UBND3/4/2020UBND tỉnhVề việc thay đổi Trưởng Khung tiếp nhận công dân Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về cách ly tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê tại KKT Vũng Áng của Tổng Công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
Attachment Icon1077/QĐ-UBND3/4/2020UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiêp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .