Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2534/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhVề việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Attachment Icon2533/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2528/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhPhê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Attachment Icon2527/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhV/v công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2525/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn” cho sản phẩm thịt dê của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon2524/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Kỳ Anh” cho sản phẩm gạo của huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon2523/QĐ-UBND29/9/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” cho sản phẩm bánh đa nem của thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”
Attachment Icon2521/QĐ-UBND28/9/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
Attachment Icon2502/QĐ-UBND27/9/2023UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Khu tái định cư xã Kỳ Phương đến Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3 và Khu công nghiệp phụ trợ, Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon2501/QĐ-UBND27/9/2023UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ Quốc lộ 1A đến cảng Sơn Dương (giai đoạn 2) Khu kinh tế Vũng Áng
Attachment Icon2499/QĐ-UBND27/9/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất Sở Kế hoạch và Đầu tư
Attachment Icon2496/QĐ-UBND27/9/2023UBND tỉnhVề việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản
Attachment Icon2469/QĐ-UBND26/9/2023UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2468/QĐ-UBND26/9/2023UBND tỉnhVề việc giải thể Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến văn hóa - du lịch
Attachment Icon2467/QĐ-UBND26/9/2023UBND tỉnhVề việc kiện toàn Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh
Attachment Icon2423/QĐ-UBND22/9/2023UBND tỉnh Về việc phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng giáo viên cấp học trung học cơ sở của thành phố Hà Tĩnh năm học 2023 - 2024
Attachment Icon2413/QĐ-UBND22/9/2023UBND tỉnhVề việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2406/QĐ-UBND21/9/2023UBND tỉnhKiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2387/QĐ-UBND21/9/2023UBND tỉnhVề việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2385/QĐ-UBND20/9/2023UBND tỉnhVề việc quy định cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2379/QĐ-UBND20/9/2023UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp xã
Attachment Icon2369/QĐ-UBND20/9/2023UBND tỉnhPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Hà
Attachment Icon2359/QĐ-UBND19/9/2023UBND tỉnhPhê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2358/QĐ-UBND19/9/2023UBND tỉnhPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hương Sơn
Attachment Icon2357/QĐ-UBND19/9/2023UBND tỉnhPhê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nghi Xuân
Attachment Icon2355/QĐ-UBND19/9/2023UBND tỉnh Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương cấp Trung học phổ thông tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2354/QĐ-UBND19/9/2023UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2353/QĐ-UBND19/9/2023UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương cấp Tiểu học tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2336/QĐ-UBND18/9/2023UBND tỉnhVề việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2300/QĐ-UBND14/9/2023UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .