Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2387/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon2386/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Can Lộc
Attachment Icon2385/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đức Thọ
Attachment Icon2384/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhVề việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2382/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhVề việc thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trung tâm Văn hóa truyền thông huyện Kỳ Anh”
Attachment Icon2381/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm 02 thiết bị chuyên dùng của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh
Attachment Icon2380/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Khôi phục, nâng cấp Trường Tiểu học Hương Liên
Attachment Icon2377/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2375/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnh Về việc kiện toàn Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Attachment Icon2374/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhVề việc chi trả tiền trợ cấp mai táng phí
Attachment Icon2373/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào
Attachment Icon2372/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Là
Attachment Icon2370/QĐ-UBND22/11/2022UBND tỉnhV/v cấp thẻ, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế
Attachment Icon2368/QĐ-UBND21/11/2022UBND tỉnh Về việc bổ nhiệm cán bộ
Attachment Icon2367/QĐ-UBND21/11/2022UBND tỉnhV/v giải quyết chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Attachment Icon2366/QĐ-UBND21/11/2022UBND tỉnh Về việc thay đổi thành viên Đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài
Attachment Icon2363/QĐ-UBND21/11/2022UBND tỉnhVề việc miễn nhiệm và chuyển ngạch đối với công chức
Attachment Icon2362/QĐ-UBND21/11/2022UBND tỉnhVề việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2361/QĐ-UBND20/11/2022UBND tỉnh Về việc mua sắm và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ tổ dân phố năm 2022 của Công an tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon83/QĐ-HĐGDQPAN19/11/2022Văn phòng UBND tỉnhVề việc giao chỉ tiêu cử đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2023
Attachment Icon2357/QĐ-UBND18/11/2022UBND tỉnhVề việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon2356/QĐ-UBND18/11/2022UBND tỉnhVề việc thành lập Đoàn liên ngành chỉ đạo, kiểm tra khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2023
Attachment Icon2354/QĐ-UBND17/11/2022UBND tỉnh Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Hương Khê
Attachment Icon2353/QĐ-UBND17/11/2022UBND tỉnh Về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Hương Khê
Attachment Icon2352/QĐ-XPVPHC17/11/2022UBND tỉnhXử phạt vi phạm hành chính
Attachment Icon2350/QĐ-UBND17/11/2022UBND tỉnhVề việc cấp kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông
Attachment Icon2346/QĐ-UBND16/11/2022UBND tỉnhVề việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon2344/QĐ-UBND15/11/2022UBND tỉnhVề việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh
Attachment Icon2343/QĐ-UBND15/11/2022UBND tỉnhKiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh)
Attachment Icon2342/QĐ-UBND15/11/2022UBND tỉnhVề việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Kênh mương nước xung quanh khu đất và bồi thường giải phóng mặt bằng Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .