Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon1/QĐ3/1/2006UBND tỉnhQuyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2006/QĐ-UBND3/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc thành lập Thanh tra Sở Xây dựng Hà Tĩnh
Attachment Icon3/QĐ12/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2006
Attachment Icon5/QĐ16/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc quy định điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon6/QĐ16/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành "Quy định phân cấp quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng"
Attachment Icon4/QĐ16/1/2006UBND TỉnhQuyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị đa chức năng Nam Cầu Phủ - Thị xã Hà Tĩnh
Attachment Icon7/QĐ25/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc phê duyệt "Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh"
Attachment Icon8/QĐ25/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc thành lập Ban thi đua khen thưởng tỉnh
Attachment Icon9/QĐ25/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc Quy định tạm thời chế độ phụ cấp đối với cán bộ công chức chuyên trách tiếp dân, xử lý đơn thư
Attachment Icon10/QĐ26/1/2006UBND tỉnhQuyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
Attachment Icon12/QĐ16/2/2006UBND tỉnhQuyết định về việc kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Attachment Icon13/QĐ16/2/2006UBND tỉnhQuyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ Hà Tĩnh
Attachment Icon11/QĐ16/2/2006UBND TỉnhQuyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Tĩnh
Attachment Icon14/QĐ23/2/2006UBND tỉnhQuyết định về việc Thành lập Trung tâm Giám định Y Khoa
Attachment Icon16/QĐ23/2/2006UBND tỉnhQuyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon15/QĐ23/2/2006UBND tỉnhQuyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giám định Y Khoa
Attachment Icon17/QĐ23/2/2006UBND tỉnhQuyết định về việc hủy bỏ các Điều 4,6 và 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2632QĐ/UB-CN2 ngày 11/11/2003 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon18/QĐ3/3/2006UBND tỉnhQuyết định về việc Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006
Attachment Icon19/QĐ10/3/2006UBND TỉnhQuyết định về việc ban hành Điều lệ giải thưởng báo chí Trần Phú
Attachment Icon20/QĐ20/3/2006UBND tỉnhQuyết định về việc bổ sung nhiệm vụ dạy BTVH trung học phổ thông và đào tạo nghề cho Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp huyện, thị xã trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Attachment Icon21/QĐ27/3/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành quy định tạm thời một số chế độ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon22/QĐ10/4/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và xử lý một số vấn đề cụ thể khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng một thửa đất với đất ở
Attachment Icon23/QĐ10/4/2006UBND TỉnhQuyết định về việc phê duyệt Điều lệ của liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon24/QĐ5/5/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon25/QĐ17/5/2006UBND TỉnhQuyết định về việc ban hành bộ đơn giá áp dụng tạm thời để lập dự toán, thẩm tra, xét duyệt và thanh quyết toán các sản phẩm dịch vụ đô thị
Attachment Icon26/QĐ25/5/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất
Attachment Icon27/QĐ30/5/2006UBND tỉnhQuyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh
Attachment Icon2638/QĐ-UBND 22/9/2008UBND tỉnhVề việc thành lập Trung tâm Công báo -Tin học
Attachment Icon2638/QĐ-UBND22/9/2008UBND tỉnhV/v thành lập Trung tâm Công báo - Tin học
Attachment Icon2927/QĐ-UBND21/10/2008UBND tỉnhVề việc cung cấp văn bản Quy phạm pháp luật và
văn bản điều hành công bố trên Công báo – Công báo điện tử

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .