Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnQuyết định
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2662/QĐ-UBND21/7/2021UBND tỉnhV/v thu hồi đất, điều chỉnh diện tích đất thuê
Attachment Icon2661/GP-UBND21/7/2021UBND tỉnhGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Attachment Icon2660/QĐ-UBND21/7/2021UBND tỉnhV/v công nhận quyền sử dụng đất
Attachment Icon2659/QĐ-UBND21/7/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức, chuyên gia lấy ý kiến thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Attachment Icon2657/QĐ-UBND21/7/2021UBND tỉnh Về việc gia hạn thời gian xác minh vụ việc tranh chấp đất đai giữa các ông: Trần Thái Lương, Trần Thái Huấn, Trần Đức Phiên - đại diện dòng họ Trần với hộ gia đình ông Trần Văn Luân tại tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon2656/QĐ-UBND21/7/2021UBND tỉnh Về việc xếp lương đối với cán bộ, công chức
Attachment Icon2652/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhVề việc thành lập Tổ công tác đón công dân tỉnh Hà Tĩnh đang lưu trú,làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quêdo ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
Attachment Icon2650/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo nhà vệ sinh, sân bóng và nâng cấp khuôn viên Trường Tiểu học Đức Long, huyện Đức Thọ
Attachment Icon2650/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo, sửa chữa 02 mái nhà học lý thuyết 05 tầng và mái nhà xưởng thực hành ô tô - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh
Attachment Icon2649/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhVề việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước năm 2020
Attachment Icon2648/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhVề việc thành lập Hội đồng thẩm định giá của Nhà nước đối với thiết bị thực hiện Đề án Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình huyện Can Lộc
Attachment Icon2646/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2645/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhV/v cấp kinh phí thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh
Attachment Icon2641/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhV/v cấp kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Attachment Icon2640/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhV/v cấp kinh phí thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh
Attachment Icon2638/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnh Về việc thu hồi và điều chuyển tài sản công Trụ sở làm việc của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2637/QĐ-UBND20/7/2021UBND tỉnhV/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
Attachment Icon2636/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhVề việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của bà Nguyễn Thị Trình, ông Lê Phước Vân, thôn Long Sơn, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (ủy quyền cho ông Phạm Chí Thúc, số nhà 111, đường Huy Cận, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh)
Attachment Icon2635/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhV/v giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Hòa, thôn Long Sơn, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (lần 2)
Attachment Icon2634/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhV/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nội vùng xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ
Attachment Icon2633/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhV/v xác lập quyền sở hữu toàn dân
Attachment Icon2632/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Nâng cấp đường giao thông biên giới Tây - Lĩnh - Hồng, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2631/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnh Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
Attachment Icon2630/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê
Attachment Icon2629/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhVề việc phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thànhCầu Con Đu, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”
Attachment Icon2628/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhV/v thu hồi và cho thuê để sử dụng vào mục đích đất công trình năng lượng
Attachment Icon2627/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Attachment Icon2626/QĐ-UBND19/7/2021UBND tỉnh Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Attachment Icon2619/QĐ-UBND16/7/2021UBND tỉnhV/v phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020
Attachment Icon2618/QĐ-UBND16/7/2021UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư khai thác mỏ đất sét gạch ngói và đất san lấp Động Bụt xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh "

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .