Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon19/2021/QĐ-UBND16/4/2021UBND tỉnhQuy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon17/2021/QĐ-UBND12/4/2021UBND tỉnhSửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon16/2021/QĐ-UBND26/3/2021UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Attachment Icon15/2021/QĐ-UBND25/3/2021UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon14/2021/QĐ-UBND25/3/2021UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung Điều 1 và Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon13/2021/QĐ-UBND24/3/2021UBND tỉnhQuy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon12/2021/QĐ-UBND5/3/2021UBND tỉnh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Đức Thọ
Attachment Icon11/2021/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon10/2021/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/2021/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/2021/QĐ-UBND25/2/2021UBND tỉnhBan hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Tĩ
Attachment Icon7/2021/QĐ-UBND19/2/2021UBND tỉnhỦy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon6/2021/QĐ-UBND9/2/2021UBND tỉnhVề cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon5/2021/QĐ-UBND9/2/2021UBND tỉnhBan hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon4/2021/QĐ-UBND5/2/2021UBND tỉnhBan hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon3/2021/QĐ-UBND3/2/2021UBND tỉnhBãi bỏ một số quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon2/2021/QĐ-UBND3/2/2021UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon1/2021/QĐ-UBND19/1/2021UBND tỉnhBan hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon39/2020/QĐ-UBND8/12/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon38/2020/QĐ-UBND3/12/2020UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon37/2020/QĐ-UBND1/12/2020UBND tỉnhBan hành Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon36/2020/QĐ-UBND1/12/2020UBND tỉnhQuy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon35/2020/QĐ-UBND30/11/2020UBND tỉnhVề việc Bãi bỏ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 về Ban hành Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND
Attachment Icon34/2020/QĐ-UBND10/11/2020UBND tỉnhBan hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon33/2020/QĐ-UBND3/11/2020UBND tỉnhBan hành quy định một số nội dung về quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon32/2020/QĐ-UBND3/11/2020UBND tỉnhQuy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon31/2020/QĐ-UBND30/10/2020UBND tỉnhQuy định tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon30/2020/QĐ-UBND26/10/2020UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số nội dung của "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản" khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon29/2020/QĐ-UBND23/10/2020UBND tỉnhBan hành Quy định phân cấp quản lý đê điều và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon28/2020/QĐ-UBND22/10/2020UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .