Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 

        Số/Kí hiệuNgày BHSorted ascending, can be sorted descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon28/QĐ19/6/2006UBND tỉnhV/v ban hành Quy định Về quản lý và điều hành ngân sách nhà nước
Attachment Icon29/QĐ21/6/2006UBND tỉnhV/v thành lập Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Hà Tính
Attachment Icon30/QĐ3/7/2006UBND tỉnhV/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2006 - 2010
Attachment Icon31/QĐ7/7/2006UBND tỉnhV/v ban hành quy chế xét tuyển giáo viên phổ thông năm học 2006-2007 của ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon32/QĐ14/7/2006UBND tỉnhV/v thành lập Trung tâm Công báo - Lưu trữ Hà Tĩnh
Attachment Icon33/QĐ18/7/2006UBND tỉnhV/v ban hành một số Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon34/QĐ19/7/2006UBND tỉnhV/v ban hành biểu giá thu một phần viện phí
Attachment Icon35/QĐ19/7/2006UBND tỉnhBan hành Kế hoạch hoạt động của UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Attachment Icon36/QĐ19/7/2006UBND tỉnhBan hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
Attachment Icon37/QĐ27/7/2006UBND tỉnhV/v Thành lập Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hà Tĩnh
Attachment Icon38/QĐ28/7/2006UBND tỉnhv/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định 34/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh về ban hành biểu giá thu một phần viện phí
Attachment Icon39/QĐ3/8/2006UBND tỉnhV/v thành lập Hội cựu Thanh niên xung phong
Attachment Icon40/QĐ9/8/2006UBND tỉnhBan hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010
Attachment Icon41/QĐ9/8/2006UBND tỉnhBan hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010
Attachment Icon42/QĐ9/8/2006UBND tỉnhV/v phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2006-2010
Attachment Icon43/QĐ9/8/2006UBND tỉnhV/v bổ sung đối tượng tham gia xét tuyển dụng giao viên phổ thông năm học 2007-2007 của ngành Giao dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon14/2008/QĐ-UBND16/5/2008UBND tỉnhVề việc ban hành Quy chế hoạt động
của Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Attachment Icon15/2008/QĐ-UBND21/5/2008UBND tỉnhVề việc bãi bỏ, miễn một số phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg
ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon17/2008/QĐ-UBND9/6/2008UBND tỉnhBan hành Quy định về bảo trì các công trình thuộc dự án “Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng: (CBRIP) và dự án “Xoá đói giảm nghèo đa mục tiêu huyện Vũ Quang và vùng phụ cận (MPRP) tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon18/2008/QĐ-UBND10/6/2008UBND tỉnhBan hành quy định kê khai, niêm yết giá một số mặt hàng
thuộc nhóm vật liệu xây dựng sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon22/2008/QĐ-UBND4/8/2008UBND tỉnhVề việc quy định bổ sung, sửa đổi một số loại phí lệ phí, học phí; giá thu một phần viện phí phòng khám đa khoa khu vực,Trạm y tế xã phường, thị trấn và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân
trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon23/2008/QĐ-UBND4/8/2008UBND tỉnhVề việc định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng bảo vệ dân phố tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh
Attachment Icon24/2008/QĐ-UBND4/8/2008UBND tỉnhVề việc ban hành cở chế tài chính đặc thù đầu tư xây dựng và phát triển đô thị
thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon26/2008/QĐ-UBND22/8/2008UBND tỉnhBan hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo – Hà Tĩnh
Attachment Icon27/2008/QĐ-UBND1/9/2008UBND tỉnhBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ
Attachment Icon29/2008/QĐ-UBND9/9/2008UBND tỉnhBan hành Quy định chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trong Khu KT Vũng Áng
Attachment Icon30/2008/QĐ-UBND9/9/2008UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ
Attachment Icon31/2008/QĐ-UBND10/9/2008UBND tỉnhBan hành Kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
Attachment Icon32/2008/QĐ-UBND10/9/2008UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông
Attachment Icon34/2008/QĐ-UBND30/9/2008UBND tỉnhBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .