Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for bb
Attachment Icon318/BC-UBND26/9/2018Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2018
Attachment Icon352/BC-UBND26/10/2017Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon397/BC-UBND9/11/2016Tình hình thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau 05 năm thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
Attachment Icon369/BC-UBND15/10/2016Báo cáo nhanh tình hình thời tiết và công tác triển khai đối phó với diễn biến mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon338/BC-UBND23/9/2016Kết quả thực hiện xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đề xuất danh mục các dự án trong Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
Attachment Icon4744/BC-UBND16/9/2016Báo cáo Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
Attachment Icon274/BC-UBND25/8/2016Tình hình triển khai Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền
Attachment Icon238/BC-UBND29/7/2016Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Đê điều
Attachment Icon234/BC-UBND27/7/2016Sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 - 2020
Attachment Icon161/BC-UBND10/6/2016Tình hình đầu tư xây dựng dự án, vận hành khai thác công trình thủy điện năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon128/BC-UBND10/5/2016Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon71/BC-UBND18/3/2016Đề nghị thẩm tra nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP
Attachment Icon66/BC-UBND16/3/2016Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon80/BC-UBND20/12/2015Báo cáo Tổng kết các hoạt động Kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du Danh nhân văn hóa thế giới (1765-2015)
Attachment Icon725/BC-UBND17/12/2015Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Attachment Icon724/BC-UBND15/12/2015Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ
Attachment Icon723/BC-UBND14/12/2015Tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Attachment Icon718/BC-UBND11/12/2015Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015
Attachment Icon314/BC-UBND8/12/2015V/v Tông kết công tác dân tộc năm 2015
Attachment Icon686/BC-UBND2/12/2015Kết quả thực hiện các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận tại Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 và Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/7/2015
Attachment Icon676/BC-UBND2/12/2015Sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án, tổ chức hội
Attachment Icon72/BC-BCĐPCGDXMC23/11/2015Kết quả thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
Attachment Icon649/BC-UBND19/11/2015Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015
Attachment Icon628/BC-UBND13/11/2015V/v tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và nhiệm vụ giải pháp đến năm 2020
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon167/BC-UBND12/5/2023Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018 - 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Attachment Icon160/BC-UBND10/5/2023Kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội
Attachment Icon76/BC-UBND22/3/2023Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Quý 1 năm 2023

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .