Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Hide details for bb
Attachment Icon7/BC-BTCD13/7/2017Thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2018, tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận xử lý đơn thư tháng 7 năm 2018 (số liệu từ ngày 15/6/2018 đến ngày 12/7/2018)
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon71/BC-VP13/5/2016Công tác dân tộc giai đoạn 2010-2015
Attachment Icon296/BC-VPUB9/11/2015Đánh giá việc nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh
Attachment Icon292/BC-VPUB4/11/2015Đáng giá nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh và Bộ ngành Trung ương
Hide details for Báo cáoBáo cáo
Attachment Icon396/BC-UBND22/9/2020Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
Attachment Icon235/BC-VPUB12/9/2018Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 3 năm 2018
Attachment Icon63/BC-VPUB7/3/2018Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính Quý 1 năm 2018
Attachment Icon347/BC-VPUB27/11/2017Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2017
Attachment Icon8/BC-BTCD10/8/2017Tài liệu tiếp công dân định kỳ
Attachment Icon285/BC-VPUB22/10/2015Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 3713
Attachment Icon243/BC-VPUB29/9/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc 9 tháng năm 2014
Attachment Icon149/BC-VP12/6/2014Công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XVI
Attachment Icon204/BC-VP5/6/2014Kết quả triển khai nhiệm vụ theo Thông báo kết luận số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 và số 210/TB-VPCP ngày 23/5/2014 của Văn phòng Chính phủ (báo cáo đến ngày 04/6/2014)
Attachment Icon4/BC-VPUB3/1/2014Kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2013
Attachment Icon1/BC-VPUB1/1/2014Kết quả thực hiện Mô hình thí điểm bình đẳng giới năm 2013
Attachment Icon271/BC-VP19/11/2013Tóm tắt tiến độ triển khai các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVI (tính đến 11h ngày 19/11)
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon525/VP-VX211/12/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban Cứu trợ tỉnh
Attachment Icon448/UBND-NL414/10/2020 V/v rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc
Attachment Icon374/VP-NL43/9/2020V/v xin ý kiến Dự thảo văn bản đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon361/VP-TH517/8/2020V/v thực hiện Văn bản số 9600 của Bộ Tài chính
Attachment Icon282/VP-NCPC29/6/2020 V/v xử lý phản ánh kiến nghị qua điện thoại đường dây nóng của ông Trần Công Tưởng
Attachment Icon219/VP-CNTT27/5/2020 V/v đổi mật khẩu hộp thư công vụ theo đúng quy định.
Attachment Icon757/VP-PC11/12/2019V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon756/VP-PC11/12/2019V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon752/VP-PC10/12/2019 V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon751/VP-PC10/12/2019 V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .