Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon525/VP-VX211/12/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban Cứu trợ tỉnh
Attachment Icon448/UBND-NL414/10/2020 V/v rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc
Attachment Icon374/VP-NL43/9/2020V/v xin ý kiến Dự thảo văn bản đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon361/VP-TH517/8/2020V/v thực hiện Văn bản số 9600 của Bộ Tài chính
Attachment Icon282/VP-NCPC29/6/2020 V/v xử lý phản ánh kiến nghị qua điện thoại đường dây nóng của ông Trần Công Tưởng
Attachment Icon219/VP-CNTT27/5/2020 V/v đổi mật khẩu hộp thư công vụ theo đúng quy định.
Attachment Icon757/VP-PC11/12/2019V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon756/VP-PC11/12/2019V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon752/VP-PC10/12/2019 V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon751/VP-PC10/12/2019 V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon646/VP-CNTT26/9/2019Tập huấn cập nhật và xây dựng quy trình điện tử thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp xã
Attachment Icon513/TB-VP31/7/2019V/v điều chuyển,phân công nhiệm vụ cho công chức
Attachment Icon416/VP-KSTT111/6/2019 V/v hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Attachment Icon364/VP-NL322/5/2019 V/v phối hợp làm việc với đoàn công tác của Uỷ ban dân tộc
Attachment Icon299/VP-KT124/4/2019V/v phối hợp đẩy mạnh việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Attachment Icon133/VP-KSTT118/2/2019V/v tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh
Attachment Icon20/VP-CNTT17/1/2019V/v Tập huấn sử dụng phần mềm DVC trực tuyến ngành Thuế
Attachment Icon19/VP-UBND17/1/2019V/v Tập huấn phần mềm DVC trực tuyến ngành Điện
Attachment Icon11/VPUB-KSTT110/1/2019V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
Attachment Icon7/VP-KSTT17/1/2019V/v cung cấp danh sách các đối tượng để điều tra xã hội học
Attachment Icon351/VP-KSTT19/12/2018 V/v xây dựng Kế hoạch cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019
Attachment Icon322/VPUB-KSTT130/11/2018V/v góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử
Attachment Icon320/VPUB-KSTT26/11/2018 V/v chấm điểm, đánh giá lĩnh vực cải cách TTHC đối với các đơn vị, địa phương phục vụ việc thẩm định, xác định Chỉ số CCHC năm 2018
Attachment Icon240/VPUB-KSTT119/9/2018V/v đề nghị thẩm định các dự thảo Quyết định QPPL liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC
Attachment Icon212/UBND-KSTT115/8/2018 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính
Attachment Icon4534/UBND-TCD2/8/2018V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Huy, xã Hà Linh, huyện Hương Khê

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .