Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Hide details for Công vănCông văn
Attachment Icon194/CV-BCĐ27/9/2021 V/v thực hiện Công điện 18/CĐ-BGTVT ngày 24/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Attachment Icon344/VPUB-NC25/8/2021V/v tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động
Attachment Icon4771/VP-PC27/7/2021V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 1 năm 2021
Attachment Icon318/VP-NL320/7/2021 Về việc đề nghị cung cấp thông tin
Attachment Icon315/VP-PC19/7/2021V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 1 năm 2021
Attachment Icon299/UBND-NL36/7/2021 V/v viết bài tham dự Hội nghị Dân tộc học quốc gia thường niên năm 2021
Attachment Icon252/VPUB-PC125/5/2021V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh
Attachment Icon225/VPUB-HCC4/5/2021V/v báo cáo số liệu về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon525/VP-VX211/12/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban Cứu trợ tỉnh
Attachment Icon448/UBND-NL414/10/2020 V/v rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc
Attachment Icon374/VP-NL43/9/2020V/v xin ý kiến Dự thảo văn bản đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Attachment Icon361/VP-TH517/8/2020V/v thực hiện Văn bản số 9600 của Bộ Tài chính
Attachment Icon282/VP-NCPC29/6/2020 V/v xử lý phản ánh kiến nghị qua điện thoại đường dây nóng của ông Trần Công Tưởng
Attachment Icon219/VP-CNTT27/5/2020 V/v đổi mật khẩu hộp thư công vụ theo đúng quy định.
Attachment Icon757/VP-PC11/12/2019V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon756/VP-PC11/12/2019V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon752/VP-PC10/12/2019 V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon751/VP-PC10/12/2019 V/v kết quả đánh giá, thẩm định tiêu chí Hành chính công đợt 2 năm 2019
Attachment Icon646/VP-CNTT26/9/2019Tập huấn cập nhật và xây dựng quy trình điện tử thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp xã
Attachment Icon513/TB-VP31/7/2019V/v điều chuyển,phân công nhiệm vụ cho công chức
Attachment Icon416/VP-KSTT111/6/2019 V/v hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Attachment Icon364/VP-NL322/5/2019 V/v phối hợp làm việc với đoàn công tác của Uỷ ban dân tộc
Attachment Icon299/VP-KT124/4/2019V/v phối hợp đẩy mạnh việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Attachment Icon133/VP-KSTT118/2/2019V/v tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh
Attachment Icon20/VP-CNTT17/1/2019V/v Tập huấn sử dụng phần mềm DVC trực tuyến ngành Thuế
Attachment Icon19/VP-UBND17/1/2019V/v Tập huấn phần mềm DVC trực tuyến ngành Điện

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .