Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết VĂn phòng UBND tỉnh
 

        Số/Kí hiệuNgàyTóm tắt nội dung
Show details for bb
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Báo cáoBáo cáo
Show details for Công vănCông văn
Show details for Giấy mờiGiấy mời
Show details for Kế hoạchKế hoạch
Hide details for Quyết địnhQuyết định
Attachment Icon294/QĐ-VP2/7/2020Về việc Thay đổi công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon276/QĐ-VP25/6/2020 Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon505/QĐ-VP30/7/2019Về việc thay đổi công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon293/QĐ-VP22/4/2019Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon229/QĐ-VP26/3/2019 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon228/QĐ-UBND26/3/2019Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon219/QĐ-VP22/3/2019V/v ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon177/QĐ-VP6/3/2019Về việc thay đổi công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon260/QĐ-VPUB9/10/2018V/v phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu 01.XL công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc trụ sở Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon153/QĐ-VPUB24/5/2018 Về việc tiếp nhận, bố trí công chức
Attachment Icon121/QĐ-UBND24/4/2018V/v điều động lực lượng tự vệ tham gia học tập, huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018
Attachment Icon86/QĐ-VPUB28/3/2018V/v ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon249/QĐ-VPUB21/8/2017 Ban hành Nội quy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon177/QĐ-VPUB28/6/2017V/v ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon226/QĐ-VPUB24/10/2016V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
Attachment Icon216/QĐ-VPUB13/10/2016V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon215/QĐ-VPUB13/10/2016V/v thành lập Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon214/QĐ-VPUB13/10/2016V/v ban hành Quy hoạt động của Hội đồng Sáng kiếp cấp cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon322/QĐ-VPUB5/12/2014V/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon309/QĐ-VPND27/11/2014V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động tại Trụ sở làm việc của Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon206/QĐ-VPUB18/8/2014Ban hành Quy định sử dụng phần mềm Quản lý văn bản hồ sơ công việc (TD-office)
Attachment Icon80/QĐ-VPUB26/3/2014Ban hành Quy chế Văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh
Attachment Icon257/QĐ-VPUB1/11/2013Thành lập Hội đồng Thi đua Khen thưởng Văn phòng UBND tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .