Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 35/ 2020/QĐ-UBND
Ngày ký 30/11/2020
Người ký Đặng Ngọc Sơn
Trích yếu Về việc Bãi bỏ Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 về Ban hành Quy chế bán đấu giá cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

QD35.pdf 540(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .